Category Archives: Ontwerpatelier

Ontwerpatelier

500 MW Windparken op Flevoland

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Federatie Windenergie Flevoland

Doel van de sessie
De betrokken windverenigingen (5) organiseren consultatieavonden met de bewoners. DLG-ers faciliteren de gesprekken die in groepen plaatsvinden. Gezamenlijk wordt een plan gemaakt voor de ontwikkeling van de tweede generatie windparken. De bewoners zijn de dragers van het proces en het aanspreekpunt voor de inwoners van het landelijk buitengebied. Doel is om oude windmolens af te breken en nieuwe molens te plaatsten. De bewoners van het buitengebied kunnen investeren in hun eigen parken.

Resultaat
Consultatie van bewoners van het
buitengebied voor windmolenparken met als resultaat een geschreven windvisie-plan voor de provincie.

Wanneer
7,8 april, 6, 8 mei, 11, 12 juni

Lokatie
Lelystad, Zeewolde

Categorie
Windenergie

Type deelnemers
Burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Debat, stellingenlijn, mindmapping

Duur bijeenkomst
Totaal ca. 12 avonden

Projectteam
Harrie Swarte, Ellen Geelhoed, Jan Heersche, Harro Pruijssen, Willem van Wingerden, MinekeSteijns, Jan Vrielink, Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
Facilitator

Links
http://www.windwerktvoorflevoland.nl/het-proces/
http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/duurzaamheid/beleid/windenergie/

Yes-kaart in de Achterhoek

Soort sessie

Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Gemeentelijke vertegenwoordigers van taakgroep Achterhoek

Doel van de sessie
Concreet maken opgave voor de participatieopgaven in de achterhoek. Hoe met minder regels meer voor elkaar krijgen.
Eerste stap naar integraal verhaal naar het bestuur.

Resultaat
Beschrijven van de opgave voor de groenopgave voor bewoners.
Ontwikkelen van een concept Yes-kaart Achterhoek op basis waarvan het bestuur een beslissing kan nemen.

Resultaat opgave in woord
Concept Yes-kaart schets

Wanneer
10 april 2014

Lokatie
Gemeente Bronkhorst

Categorie
Landschap

Type deelnemers
Medewerkers

Werkvormen
World Café, Excursie

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Mirjam Mentink, Guus Beguin, Jan Ditzel

Rol Berthe Jongejan
Facilitator

Achtergrond
De gemeenteraden van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hebben de Regionale structuurvisie Achterhoek herziend vastgesteld. Het gaat om de thema’s als energietransitie en het inspelen op de gevolgen van de klimaatveranderingen zoals bevolkingsverandering, krimp, vergrijzing en ontgroening. Ook betreft het de veranderingen in de landbouw en het landelijk gebied. Belangrijk is de positionering van de Achterhoek in (inter)nationaal perspectief.

Links
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/wonen
_en_ruimtelijke_ontwikkelingen/regionale_structuurvisie

Wandelpad langs de Waal

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Min EZ

Doel van sessie:
De brainstorm verzamelde informatie over aanwijzingen op kaart of papier voor de toekomstige wandelaars.  De brainstorm is onderdeel van de verkenningsstudie Greendeal ‘Het Pad’.

Resultaat van het ontwerpatelier:
kaart met wandelaanwijzingen

Wanneer
30 januari 2014

Lokatie
Bemmel

Categorie
Gezondheid, landschap

Type deelnemers
Burgers, stakeholders, medewerkers

Werkvormen
World Café, brainstorm, schetsen

Duur bijeenkomst
Halve dag

Projectteam
Sipke Castelein, Berthe Jongejan, Jo Bos, Vincent Tiel Groenestege, Leen van de Sar, Reinier de Nooij, Wouter de Groot, Elze Hemke

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Het Pad is de afkortingsnaam voor een toekomstig wandelpad langs de Waal en loopt vanaf ongeveer Nijmegen tot aan de kust.  Het is een nog niet bestaande wandelpad, ongeveer 240 km met een wandelduur van ongeveer 15 dagen wandelen. Het wandelpad langs de Waal gaat gebruikt worden voor meerdaagse wandelingen voor mensen met bijvoorbeeld een recidiverende depressie of burn-out.
Er worden momenteel (minimale) wandel aanwijzingen ontwikkeld om de wandeling (begeleid) te wandelen. De Radboud Universiteit wil aantonen dat wandelen in de natuur een positieve invloed op de gezondheid heeft. Vertrouwen op de rivier is daarbij behulpzaam. Het Pad is een initiatief van de Radboud Universiteit (RU) Nijmegen, en wordt op het ogenblik gedragen door een ‘Green Deal’ (intentieverklaring) tussen het Ministerie van EZ, Menzis Zorgverzekeraar NV, de Provincie Gelderland en de RU. Deze partijen hebben verschillende rollen, zoals het aanleveren van expertise, financiële bijdragen en het doen van organisatorisch werk.
Er worden 3 fasen onderscheiden in de Green Deal: een verkenningsstudie (2013-zomer 2014), een pilotstudie (zomer 2014) en een medisch onderzoek.

Links
https://sites.google.com/a/optimalplanet.nl/het-pad/project-definition

110 MW windmolens in de Wieringermeer

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Min EZ, DG ETM, Nuon

Doel
Onderzoek naar effecten van het 110 MW windmolenpark op omgeving. De effecten van windmolens en kabels en leidingen op de omgeving zoals vliegveld, EHS, bos, transformatie station op omgeving. Daarnaast het benoemen van kansen en consequenties voor de stakeholders.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Communicatieplan en participatieplan met de stakeholders.

Wanneer
14 maart 2013

Lokatie
Middenmeer

Categorie
Windenergie

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Stakeholderanalyse, Socratisch vragen, Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Vincent Tiel Groenestege (co-f), Marianne Zuur

Rol Berthe Jongejan
Dagvoorzitter met co-facilitator

Achtergrond
Windkracht Wieringermeer is een samenwerkingsverband van Windcollectief Wieringermeer, ECN en Nuon. Zij willen Windpark Wieringermeer realiseren met in totaal 110 MW opgesteld vermogen. Het project staat voor:
-Het verdwijnen van losstaande windmolens in het landschap ten gunste van lijnopstellingen
-Meer opgewekte energie uit de lijnopstellingen van Nuon
-Uitbreiding van het windturbinetestpark van ECN
– Realisatie van een poldermolen van en voor de gemeenschap Wieringermeer.
Op dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister van EZ neemt deze coördinatie op zich. Dit houdt onder meer in dat de ministers van EZ en IenM samen een ruimtelijke besluit nemen over de inpassing van het windpark: het zogeheten inpassingsplan.

Links
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-wieringermeer
http://www.windparkwieringermeer.nl/

Burgerinitiatief 100 km natuurlint

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Stichting Blauwzaam, Min EZ, Greendeal

Doel van sessie:
Ontwerponderzoek naar de ligging van een 100 km lang natuurlint in de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden

Resultaat van het ontwerpatelier:
Plan voor aanpak uitvoeren van een natuurlint

Wanneer
13 februari 2013

Lokatie
Bleskensgraaf

Categorie
Natuur, gebiedsontwikkeling

Type deelnemers
burgers

Werkvormen
World Café, Intervisie, feedback, Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Vincent Tiel Groenestege, Karin Gras, Stephan Hermens, Jan Heersche, Marloes Bijlsma

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Burgerinitiatief voor 100 km natuurlint komt van burgers en ondernemers uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Ze hebben een initiatief’ ingediend bij het min van EZ  voor het maken van een 100 km lang natuurlint. Het initiatief komt van de stichting Blauwzaam. Er is een Green Deal gesloten tussen Stichting Blauwzaam, de Nationale Bomenbank en de Rijksoverheid. Burgers die zelf natuur ontwikkelen en uitvoeren is innovatief. Met het ‘Blauwzaam Lint’ wil de Stichting iets bijzonders en opvallends creëren: een kleurrijke kralenketting van bloemrijke velden die loopt door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De natuurvelden dragen bij aan een aangename woon- en werkomgeving en een vitale regio.
Het burgerinitiatief 100 km natuurlint bestaat uit bloemrijke velden met mogelijk bomen en andere gewassen kunnen geplant worden in cultuurhistorisch waardevolle landschappen. Bijvoorbeeld als tijdelijk aangelegde natuur of op ongebruikte gronden en overhoeken Naast velden kunnen er ook duurzame initiatieven gemaakt worden (groene daken) of karakteristieke elementen gerealiseerd worden (herstel van een molen of ander erfgoed). Al deze elementen tezamen wordt een natuurlijk lint genoemd. Een lint van ca 100 km lengte. De velden, initiatieven of elementen zijn te vinden aan kades, wegen, groenstroken etc. Gedeeltelijke uitvoering heeft plaatsgevonden in 2013 en 2014.

Links
http://www.blauwzaam.nl/content/pijlers/blauwzaam-lint/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/vraag-en-antwoord/wat-is-de-green-deal.html

Duurzame rondweg N309 ‘t Harde

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
provincie Gelderland

Doel van de sessie
Er zijn 4 rondweg scenario’s gemaakt op basis van een duurzaamheidsscan die een score geeft op duurzaamheid. Voor het maken van de duurzame rondweg scenario’s is de methode duurzaamheidsvenster van DLG en de omgevingswijzer van RWS toegepast.

Resultaat
Afwegingskader voor een duurzame weg rondom of door ‘t Harde.

Wanneer
29 maart 2012

Lokatie
Arnhem

Categorie
Infrastructuur

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Geleide visualisatie, Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Vincent Tiel Groenestege, Stephan Hermens, Berthe Jongejan
Carla Roghair opdrg prov Gelderland Pieter Jan van der Eijk

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Links
http://files.planviewer.nl/ruimtelijkeplannen/
99/9925/NL.IMRO.9925.IPN309tHardeRecon-von1/
t_NL.IMRO.9925.IPN309tHardeRecon-von1_1.4.html
http://www.rhttp://files.planviewer.nl/ruimtelijkeplannen/ijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzaam/duurzame_gebiedsontwikkeling/