Over Colourfields

Colourfields is het buro van Berthe Jongejan.

Ik ben in 1994 afgestudeerd als tuin-en landschapsarchitect aan de Universiteit van Wageningen. Daarna heb ik gewerkt als ontwerper en teamleider bij het bekende architectenburo Mecanoo architecten. Vanaf 2003 ben ik werkzaam bij Dienst Landelijk Gebied. Momenteel werk ik bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Inmiddels heb ik vele jaren ervaring met het begeleiden van ontwerpateliers. Communicatie en samenwerking tussen mensen is wat mij fascineert. Iedereen vindt het immers belangrijk dat ingewikkelde opgaven ontward worden en simpel ogen. Ik gebruik naast taal graag beelden en kleur bij het ontrafelen van een vraagstuk. Beelden en kleur verhelderen en inspireren mij.

De schilder Mark Rothko zegt in 1947: “Ik streef ernaar ingewikkelde gedachten eenvoudig weer te geven.” Zijn stijl, colorfield painting, is een abstracte en expressionistische manier van schilderen. Er wordt gewerkt met kleurvlakken of kleurvelden.

Ook  ons Nederlandse landschap kent prachtige velden van tulpen en bloeiende bolgewassen.  De kleurvelden liggen symmetrisch geordend in het landschap.  Vele boeren hebben de velden ingezaaid met als resultaat een schoonheid die het individuele overstijgt.

De naam Colourfields vertegenwoordigt voor mij beide manieren van denken. De kleuren van Rothko staan symbool voor mijn ‘gevoel’ (colour) en de de geordende velden (fields) voor mijn gestructureerde aanpak.

Ik gebruik tijdens Colourfields ateliers verschillende werkvormen die beide manieren van denken bij de deelnemers van een atelier prikkelen.