Waarom Colourfields?

Ruimtelijke opgaven in je eentje oplossen is onmogelijk. Het lukt alleen met elkaar. In de traditionele planologie en architectuur wordt dit vaak niet zo gezien; vaak bepaalt de planoloog of architect ‘wat het beste is voor de mensen’ en is er meestal alleen een formele inspraakprocedure.  Mijn visie is dat gezamenlijkheid en publieksparticipatie sleutels zijn tot het vinden van de beste bestemming voor ruimte. Daarom is het zo belangrijk ruimtelijke opgaven met burgers, ondernemers en ambtenaren aan te pakken.

Dit vindt vooral plaats in de eerste fase van het beleids- en planvormingsproces. Het vernieuwende is dat de creativiteit van alle betrokkenen benut wordt en niet alleen die van de architect of planoloog. Waarom Colourfields? Colourfields zorg er voor dat samen met andere experts dit participatieve en creatieve ontwerpproces tot stand komt.