Schetsschuit

Een Schetsschuit is een ontwerpatelier volgens de door DLG ontwikkelde methode.

De methode wordt door DLG nog toegepast tot 1 maart 2015. Daarna zal DLG ophouden te bestaan.

Vanaf volgend jaar kan Colourfields de schetsschuitwerkwijze aanbieden. Colourfields zorgt voor de organisatie en het opzetten van een schetsschuit. Ook wordt de coördinatie, het programma van de dag en het dagvoorzitterschap geregeld. Colourfields heeft een groot netwerk van experts. Denk hierbij aan ruimtelijk ontwerpers, procesmanagers, financieringsdeskundigen, natuurexperts en facilitatoren. Afhankelijk van de vraag kunnen de gewenste experts ingehuurd worden.

Wat is een schetsschuit?

Met betrokkenen uit de streek wordt naar oplossingen gezocht voor een ruimtelijke opgave in een gebied. Onder betrokkenen worden ondernemers, bewoners, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en overheden zoals gemeenten, provincies, waterschappen, rijkswaterschap, ministeries etc verstaan.

Schetsenderwijs worden ontwikkelingsrichtingen uitgezet. Op basis van de getekende scenario’s kunnen bestuurders en betrokkenen in het gebied heldere keuzes maken. De ruimtelijk ontwerpers van DLG faciliteren dit proces door wensen vanuit verschillende disciplines te integreren en in beeld te brengen.

Een schetsschuit duurt één tot drie dagen, waarin mensen met verschillende belangen intensief samenwerken aan een concrete oplossing. Tijdens een schetsschuit wordt getekend op kaarten en geschetst. Ruimtelijk ontwerpers zorgen voor de tekeningen. De taal wordt als het ware verbeeld. Door het comprimeren van de gezamenlijke inspanning in een zeer korte afgebakende periode geeft de schetsschuit het ruimtelijk proces een krachtige impuls.

http://www.dienstlandelijkgebied.nl/onderwerpen/werkwijze-en-instrumenten/werkwijze-en-instrumenten/dossier/schetsschuit-krachtig-instrument-voor-ruimtelijke-ordening

Selectie uitgevoerde schetsschuiten: