Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100

 

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Ministerie van economische zaken

Doel van het ontwerpatelier:
Er is behoefte aan een gezamenlijk natuurambitie voor de grote wateren in Nederland. De ontwerpateliers Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100 schetsen voor Rivier, Wadden, Delta, Noordzee-kust, IJsselmeer, Noordzee. Het geschetste beeld wordt gebruikt voor de rijksvisie natuur. Kennis van natuursystemen zit bij ecologen en specialisten verspreid over ministeries. Tijdens de schetsschuit zijn 20 tot 30 deelnemers samengekomen om de kennis bij elkaar te brengen en te delen.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Commitment en gedeeld beeld op visiekaart per Grote Water

Wanneer
Maart t/m december 2013

Lokatie
Baarn, Hoeve Ravestein

Type deelnemers
Medewerkers ministerie en stakeholders als DLG, RWS, SBB, Natuurverenigingen

Werkvormen
Ontwerptechnieken zoals schetsen en SWOT analyses

Duur bijeenkomst
7 bijeenkomsten van 1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Willem van Wingerden, Vincent Tiel Groenestege, Michaël van Buren, Joke Schalk, Jan Heersche, Rienke de Groot, Teddy Buningh, Livina Tummers, Bas Roels, Graham Dusseldorp.

Rol Berthe Jongejan
Dagvoorzitter van ateliers, ontwerp programma, samenstellen team co-facilitatoren

Links
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/10/31/beleidsverkenning-natuurambitie-grote-wateren-2050-2010.html