Burgerparticipatie training

Burgerparticipatie training is één of een twee daagse training waarin de deelnemers worden begeleid bij het maken van een participatieplan.

Naast het geven van trainingen helpt Colourfields overheden of burgers bij burgerinitiatieven. Bijvoorbeeld bij projecten of beleidsopgaven die nog in de ideefase of de ontwikkelfase zitten. Er zijn dan vragen als: wat als burgers niet willen wat wij willen? Hoe gaan we om met weerstand? Hoe betrekken we burgers in een vroeg stadium bij ons beleid? Hoe organiseren we  een goede bijeenkomst?

Burgers, verenigingen en ondernemers zitten ook niet stil. De maatschappij is actief en wil iets. Colourfields helpt deze inititiefnemers met een atelier om vragen te beantwoorden als: Wat kunnen we de overheid vragen? Hoe krijgen we de overheid coöperatief in plaats van defensief? Hoe kunnen we samenwerken?

Tijdens de training of atelier worden 7 stappen doorlopen.

  1. kennismaking.
  2. excursie:  rondleiding in het plangebied,
  3. projectverkenning : luisteren en vragen formuleren,
  4. participatie doelen maken: beschrijven meerwaarde participatie in het project,
  5. participatie vragen formuleren,
  6. stakeholders bepalen: krachtenveld-en stakeholder analyse ,
  7. formuleren van participatie methoden.

Wat is publieksparticipatie? Publieksparticipatie is deelname van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de voorbereiding van besluitvorming. Besluiten worden beter door publiek te laten meedenken en hun ideeën en belangen mee te nemen.

Publieksparticipatie is ook een faciliterende overheid die helpt burgerinitiatieven te versnellen en eventueel mee te realiseren. Zij is dan partner.

Participatie is maatwerk: soms is een intensieve consultatie in de verkenningsfase nodig, soms is een toets van een zienswijze voldoende, soms is het verminderen van regels het zinvolst.

Het gaat altijd om een professioneel participatietraject op maat.

Voor meer informatie over formele participatietrajecten zie:

http://www.centrumpp.nl/

Selectie uitgevoerde burgerparticipatie trajecten: