Brainstorms

Brainstormen is een creativiteitstechniek. De technieken zijn als eerste in 1953 door Alex F. Osborn vermeld in zijn boek Applied Imagination.  Het doel van brainstormen is om snel en veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te bedenken. De deelnemers van brainstorms stellen hun waardeoordeel over de geopperde ideeën uit. Alle ideeën zijn welkom.

Colourfields gebruikt creativiteitstechnieken tijdens ateliers en brainstorms. Heb je wel eens gewerkt met foto’s en objecten? Of werd je geïnspireerd door te bewegen en verhalen of metaforen te vertellen? Het blijkt dat bewegen de intituïtie stimuleert en werken met verhalen de verbeelding.

Colourfields  gebruik basisregels zoals:

  • Geen kritiek op de geopperde ideeën. Later in het proces worden de opgesomde ideeën bekritiseerd.
  • Aandacht op kwantiteit. Quantity breeds Quality
  • Wilde ideeën zijn welkom.
  • 1+1=3. Combineren van ideeën.

Het proces van brainstorms duurt 1 tot 2 dagen. Een brainstorm is onder te verdelen in een voorbereiding, het bedenken van de ideeën , idee selectie en een realisatie fase.

Voorbereiding.

  • Er wordt een groep  van 6 tot maximaal 15 personen samengesteld.
  • De groep wordt vooraf ingewijd in het probleem en het procesverloop. Bijvoorbeeld door een filmpje toe te sturen, een reader of een opdracht mee te geven.

Ideeen bedenken 

  • In de divergeerfase worden zo veel mogelijk verschillende losse ideeën geopperd.
  • In de convergeerfase worden losse ideeën geclusterd tot samenhangende blokken. Vaak gebruikt Colourfields de COCD-box techniek

Ideeselectie

  • Na de ideevinding  worden de ideeën systematisch geëvalueerd. Er vindt een prioritering plaats. Er wordt besloten welke ideeclusters als eerste worden opgepakt.

Realisatie

  • Na het proces van innovatie (brainstorm) begeleidt Colourfields de realisatie van ideeën vaak met andere mensen en werkvormen.  Denk hierbij aan de prototyping technieken (modellen of maquette) zoals door C. Otto Scharmer in de U-theorie wordt toegepast

Selectie uitgevoerde brainstorms: