Herbestemming schoolgebouw Wesenthorst

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
gemeente Ulft

Doel van de sessie
De teamleden delen kun kennis over de identiteit van Ulft.  Door een analyse van de dorpsstructuur en het uitwisselen van verhalen vanuit ieders perspectief (beheer, ontwikkeling en financieën, bewoner, groendeskundige, wijkbeheerder, kwartiermaker) werd het bewustzijn over de plek vergroot. Op een speelse manier zijn ideeën bedacht voor de herbestemming van de leegstaande MBO school.

Resultaat
ideeën voor herbestemming

Wanneer
13 februari 2014

Lokatie
Dru fabriek Ulft

Categorie
Stedelijke ontwikkeling

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Geleide visualisatie, Disney strategie, Mindmapping

Duur bijeenkomst
Halve dag

Projectteam
Rob van Eck, Mario Roelvink, Henk Kolenbrander, Eus Lionarus, René Alofs, Albert Gerritsen, Esther Hoopman

Rol Berthe Jongejan
Facilitator

Achtergrond
In de jaren ’70 is in Ulft de VMBO Wesenthorst gebouwd. Aanleiding anno 2014 is dat het schoolbestuur een andere locatie voor de school op het oog heeft en een nieuw gebouw wil bouwen. Daarnaast zal het tegenoverliggende zwembad gesloten worden. Er zijn (nog) geen partijen die het zwembad willen kopen en exploiteren. Wel is er een initiatiefgroep van ouderen die ideeën heeft over het behouden van het zwembad.
Beide gebouwen liggen in het centrum van Ulft.  Er is ook een winkelcentrum gebouwd tegenover het zwembad. Het stedenbouwbureau SAM heeft destijds een plan voor het centrumgebied ontwikkeld. Het plan zal bijgesteld moeten worden omdat de verwachte ontwikkelingen anders uitpakken in tijden van crisis en demografische krimp.

Links
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/projecten_
en_plannen/centrumplan_ulft