Yes-kaart in de Achterhoek

Soort sessie

Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Gemeentelijke vertegenwoordigers van taakgroep Achterhoek

Doel van de sessie
Concreet maken opgave voor de participatieopgaven in de achterhoek. Hoe met minder regels meer voor elkaar krijgen.
Eerste stap naar integraal verhaal naar het bestuur.

Resultaat
Beschrijven van de opgave voor de groenopgave voor bewoners.
Ontwikkelen van een concept Yes-kaart Achterhoek op basis waarvan het bestuur een beslissing kan nemen.

Resultaat opgave in woord
Concept Yes-kaart schets

Wanneer
10 april 2014

Lokatie
Gemeente Bronkhorst

Categorie
Landschap

Type deelnemers
Medewerkers

Werkvormen
World Café, Excursie

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Mirjam Mentink, Guus Beguin, Jan Ditzel

Rol Berthe Jongejan
Facilitator

Achtergrond
De gemeenteraden van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hebben de Regionale structuurvisie Achterhoek herziend vastgesteld. Het gaat om de thema’s als energietransitie en het inspelen op de gevolgen van de klimaatveranderingen zoals bevolkingsverandering, krimp, vergrijzing en ontgroening. Ook betreft het de veranderingen in de landbouw en het landelijk gebied. Belangrijk is de positionering van de Achterhoek in (inter)nationaal perspectief.

Links
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/wonen
_en_ruimtelijke_ontwikkelingen/regionale_structuurvisie