Category Archives: Landschap

Landschap

Yes-kaart in de Achterhoek

Soort sessie

Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Gemeentelijke vertegenwoordigers van taakgroep Achterhoek

Doel van de sessie
Concreet maken opgave voor de participatieopgaven in de achterhoek. Hoe met minder regels meer voor elkaar krijgen.
Eerste stap naar integraal verhaal naar het bestuur.

Resultaat
Beschrijven van de opgave voor de groenopgave voor bewoners.
Ontwikkelen van een concept Yes-kaart Achterhoek op basis waarvan het bestuur een beslissing kan nemen.

Resultaat opgave in woord
Concept Yes-kaart schets

Wanneer
10 april 2014

Lokatie
Gemeente Bronkhorst

Categorie
Landschap

Type deelnemers
Medewerkers

Werkvormen
World Café, Excursie

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Mirjam Mentink, Guus Beguin, Jan Ditzel

Rol Berthe Jongejan
Facilitator

Achtergrond
De gemeenteraden van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hebben de Regionale structuurvisie Achterhoek herziend vastgesteld. Het gaat om de thema’s als energietransitie en het inspelen op de gevolgen van de klimaatveranderingen zoals bevolkingsverandering, krimp, vergrijzing en ontgroening. Ook betreft het de veranderingen in de landbouw en het landelijk gebied. Belangrijk is de positionering van de Achterhoek in (inter)nationaal perspectief.

Links
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/wonen
_en_ruimtelijke_ontwikkelingen/regionale_structuurvisie

Herbestemming ´braakliggende´ gronden

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Gemeente Oude Ijsselstreek

Doel van het ontwerpatelier:
Ontwikkelen van ideeën en concepten voor de herbestemming van gronden die door de gemeente worden beheerd. De gronden worden verkocht of er worden nieuwe functies voor de (braakliggende) gronden gevonden.
Resultaat van het ontwerpatelier:
Advies aan wethouder over verkoop en te behouden gemeentelijke gronden. Het advies bestaat uit creatieve en ideeën per perspectief.

Wanneer
20 november 2013

Lokatie
Ulft

Categorie
Gebiedsontwikkeling

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Creatieve brainstorm, Protyping-Theory U

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Gerry Bulten, Astrid Harsveld, Rob van Eck

Rol Berthe Jongejan
dagvoorzitter

Achtergrond
Er is nodig een visie voor nu en de toekomst. Er is een
structuurvisie. Maar dat niet alleen. Er staan belangrijke ruimtelijke veranderingen op stapel. De aanleg van de N18, de demografische ontwikkelingen en een veranderend buitengebied vragen om een visie op Oude IJsselstreek als geheel, voor nu en voor de toekomst.
De Structuurvisie Oude IJsselstreek 2025 zet de ruimtelijke koers uit: met de resultaten van de afgelopen vijf jaar als vertrekpunt en met de blik op de toekomst van Oude IJsselstreek in 2025 gericht. De ideeën voor de gronden sluiten hierop aan.

Links
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/wonen_en_ruimtelijke_ontwikkelingen/wonen_in_het_buitengebied_vab_beleid
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/wonen_en_ruimtelijke_ontwikkelingen/structuurvisie_oude_ijsselstreek_2025
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/wonen_en_ruimtelijke_ontwikkelingen/wijkgericht_werken/wijkgericht_werken

Participatie Moerenburg Heukelom

Soort sessie
Burgerparticipatie training

Opdrachtgever
Streekhuis, provincie,
ministerie van LNV

Doel van het ontwerpatelier:
Ontwikkelen van een streekrekening voor het nationaal landschap Groene Woud voor het deelgebied Moerenburg Heukelom.
Publiek en privaat geld wordt aangewend zoals donatie en rentegunning voor het maken van een mooi landschap.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Particpatieplan

Wanneer
6 maart 2010

Lokatie
Tilburg

Categorie
Landschap

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Stakeholderanalyse, Socratisch vragen, Mindmapping

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Berthe Jongejan, Vincent Tiel Groenestege, Nellie Raeds, Kees Roelofsma, Evertjan van Veen

Rol Berthe Jongejan
Facilitator

Achtergrond
Onder de naam Deltaplan voor het Landschap is Het Groene Woud aan de slag gegaan om een gezonde stad-land relatie te ontwikkelen. Een deelgbied heet Moerenburg-Heukelom-Koningshoeve. Het is een aantrekkelijk, landelijk gebied tussen Oisterwijk en Tilburg. Met veel weilanden, bosjes en agrarische bedrijven. Het is 1.200 ha groot; bijna 2.000 voetbalvelden bij elkaar. Met het Deltaplan voor het Landschap wordt dit gebied nog mooier gemaakt. Er komen landschapselementen bij en er worden nieuwe paden aangelegd. De financiering hiervoor komt vanuit het Streekfonds Het Groene Woud van Stichting Streekrekening Het Groene Woud.

Links
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/deltaplan-
voor-het-landschap/moerenburg-heukelom-koningshoeve

Participatie natuurgebied Bentwoud

Soort sessie
Burgerparticipatie training

Opdrachtgever
Provincie Zuid Holland

Doel van de sessie
In 2005 wil provincie versnelde uitvoering van het groene park/natuurgebied. In 2010 willen ze de betrokkenheid van bewoners vergroten. Ook zoeken ze bij  ondernemers en bewoners naar co-financiering door middel van participatie Bentwoud.

Resultaat
Participatieplan

Wanneer
25 maart 2010

Lokatie
Rijnwoude

Categorie
Recreatie, participatie

Type deelnemers
Medewerkers

Werkvormen
Stakeholderanalyse, socratisch vragen, mindmapping

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Berthe Jongejan, Vincent Tiel Groenestege, Joop Eilander, Wouter den Breems

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Tussen Zoetermeer/Rijnwoude en Waddinxveen/Boskoop komt het Bentwoud, een grootschalig bos- en natuurgebied. Het Bentwoud wordt een uniek gebied in de Randstad met een natuurlijk karakter. Doelen voor Bentwoud zijn in de jaren ’80 bepaald en in 1995 vastgesteld . Op vrijwillige basis moeten boeren grond afstaan voor het natuur-recreatiebos in de randstad voor 1 miljoen Randstedelingen als buffer tussen oprukkende steden. Participatie Bentwoud zoekt naar oplossingen voor het betaalbaar houden van de aanleg van het park Bentwoud. Het wordt een ecologische kerngebied voor plant en dier.

Links
http://www.zuid-holland.nl/bentwoud