Category Archives: Burgerparticipatie-training

Burgerparticipatie-training

Zonnebloemen in de Passart in Heerlen

Soort sessie
Burgerparticipatie training

Opdrachtgever
Gemeente Heerlen

Doel van de sessie
De gemeente streeft ernaar om de leefbaarheid te behouden en te versterken in de context  van demografische krimp en sociale achterstand. Doel is om de bewoners van de Passart meer te betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte. Op veel plekken worden namelijk flats gesloopt omdat er teveel woningen zijn en minder bewoners. Doel van de workshop is het maken van een participatieplan.

Resultaat
Participatieplan.
De Laurierstraat in de Passart is in 2010 ingezaaid met zonnebloemen, graan en akkerbloemen. Van het graan zijn broodjes gebakken door schoolkinderen. Het participatieplan beschrijft  acties hoe stadslandbouw in de wijk te realiseren.

Wanneer
31 augustus 2011
1 september 2011

Lokatie
Heerlen

Categorie
Demografische krimp

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Socratisch vragen, Excursie, Stakeholderanalyse

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Vincent Tiel Groenestege (co-f), Berthe  Jongejan, Frans Hornesch, Jan Fenten,  Anneke Adegeest, EvertJan van Veen

Rol Berthe Jongejan
Facilitator (i.s.m. co-facilitator)

Links
http://www.heerlen.nl/Passart
http://www.heerlen.nl/Pub/Home/Home-Nieuwsberichten/Communicatie/
Nieuwsberichten-communicatie-2011/Tijdelijke-invulling-lege-plekken-Passart.html

 

Bewonersparticipatie Malburgen

Soort sessie
Burgerparticipatie training

Opdrachtgever
gemeente Arnhem

Doel van de sessie
De gemeente wil een plan hoe ze de bewoners kan betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte. In de sessie zijn vragen beantwoord als  ‘wat wil de gemeente  communiceren met de wijk?”. Hoe kan men de bewoners het beste aanspreken en met welk soort evenementen of ontmoetingen? Wie kan men het beste aanspreken?

Resultaat
participatieplan
buurt consultaties
Geo mapping met schoolkinderen
informatiemiddagen
pubermeetings
excursies

Wanneer
2 en 3 juni 2010

Lokatie
Arnhem

Categorie
Stedelijke ontwikkeling

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Stakeholderanalyse,  Socratisch vragen, schetsen

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Vincent Tiel Groenestege, Marloes Bijlsma, Gytha van de Veer, Ingelien Kroodsma, Chris Zeevenhooven

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
In opdracht ‘bewonersparticipatie openbare ruimte’ maakt DLG een plan voor de gemeente Arnhem. Samen met de bewoners van de multiculturele wijk  Malburgen wordt een een plan ontwikkeld voor de inrichting van het groene gebied rond de Immerlose flats. De wijk heeft meer dan 60 verschillende nationaliteiten.  Immerloo ligt in de Arnhemse krachtwijk Malburgen. De wijk kent 3 basisscholen. Onder de scholen behoort er één tot de beste van Nederland. Bewonersparticipatie openbare ruimte en leefbaarheid zijn kernbegrippen in dit project. De gemeente wil in dit stedelijk gebied komen tot een ontwerp dat geheel participatief van opzet is. Bijzonder aan dit project is dat er op scholen tolken zijn ingezet om de ouders van de kinderen snel en goed te bereiken. Ook zijn er inloopavonden met maquettes in de scholen geweest. Er zijn pubermeetings georgansieerd en geo-mapping excursies met de kinderen in de wijk.  Een activiteit samen met de scholen. Uiteindelijk heeft iedereen meegedacht over het groen in de wijk. Daarbij is kennis, ervaring, ideeën van bewoners benut. Netwerken zijn bevorderd met actieve kinderen, ouders en flat bewoners.

Het project is een pilotproject binnen het DLG-programma Publieksparticipatie en ook onderdeel van het project ‘participatie allochtonen’. Het LNV-programma Groen en de Stad, dat de ontwikkeling van stedelijk groen wil stimuleren, biedt het inhoudelijke kader en een deel van de financiering voor het project. Opdrachtgever is de gemeente Arnhem. Overige projectpartners zijn de woningbouwcorporaties Vivare en Volkshuisvesting Arnhem, het Wijkplatform Malburgen en de Wijkbeheergroep Immerloo.

Link

http://www.dienstlandelijkgebied.nl/actueel/nieuwsitem/nieuwsbericht/2014000/participatieve-aanpak-in-immerloo-in-vakblad-groen

http://www.malburgen.nl/?q=node/3445

 

 

 

Participatie Moerenburg Heukelom

Soort sessie
Burgerparticipatie training

Opdrachtgever
Streekhuis, provincie,
ministerie van LNV

Doel van het ontwerpatelier:
Ontwikkelen van een streekrekening voor het nationaal landschap Groene Woud voor het deelgebied Moerenburg Heukelom.
Publiek en privaat geld wordt aangewend zoals donatie en rentegunning voor het maken van een mooi landschap.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Particpatieplan

Wanneer
6 maart 2010

Lokatie
Tilburg

Categorie
Landschap

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Stakeholderanalyse, Socratisch vragen, Mindmapping

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Berthe Jongejan, Vincent Tiel Groenestege, Nellie Raeds, Kees Roelofsma, Evertjan van Veen

Rol Berthe Jongejan
Facilitator

Achtergrond
Onder de naam Deltaplan voor het Landschap is Het Groene Woud aan de slag gegaan om een gezonde stad-land relatie te ontwikkelen. Een deelgbied heet Moerenburg-Heukelom-Koningshoeve. Het is een aantrekkelijk, landelijk gebied tussen Oisterwijk en Tilburg. Met veel weilanden, bosjes en agrarische bedrijven. Het is 1.200 ha groot; bijna 2.000 voetbalvelden bij elkaar. Met het Deltaplan voor het Landschap wordt dit gebied nog mooier gemaakt. Er komen landschapselementen bij en er worden nieuwe paden aangelegd. De financiering hiervoor komt vanuit het Streekfonds Het Groene Woud van Stichting Streekrekening Het Groene Woud.

Links
http://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/deltaplan-
voor-het-landschap/moerenburg-heukelom-koningshoeve

Participatie natuurgebied Bentwoud

Soort sessie
Burgerparticipatie training

Opdrachtgever
Provincie Zuid Holland

Doel van de sessie
In 2005 wil provincie versnelde uitvoering van het groene park/natuurgebied. In 2010 willen ze de betrokkenheid van bewoners vergroten. Ook zoeken ze bij  ondernemers en bewoners naar co-financiering door middel van participatie Bentwoud.

Resultaat
Participatieplan

Wanneer
25 maart 2010

Lokatie
Rijnwoude

Categorie
Recreatie, participatie

Type deelnemers
Medewerkers

Werkvormen
Stakeholderanalyse, socratisch vragen, mindmapping

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Berthe Jongejan, Vincent Tiel Groenestege, Joop Eilander, Wouter den Breems

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Tussen Zoetermeer/Rijnwoude en Waddinxveen/Boskoop komt het Bentwoud, een grootschalig bos- en natuurgebied. Het Bentwoud wordt een uniek gebied in de Randstad met een natuurlijk karakter. Doelen voor Bentwoud zijn in de jaren ’80 bepaald en in 1995 vastgesteld . Op vrijwillige basis moeten boeren grond afstaan voor het natuur-recreatiebos in de randstad voor 1 miljoen Randstedelingen als buffer tussen oprukkende steden. Participatie Bentwoud zoekt naar oplossingen voor het betaalbaar houden van de aanleg van het park Bentwoud. Het wordt een ecologische kerngebied voor plant en dier.

Links
http://www.zuid-holland.nl/bentwoud