Coaching

Teambuilding ‘nature’s gift’

Ben je op zoek naar een uitje met je team of wil je een teambuilding ? Colourfields verzorgt een teamdag met creatieve activiteiten en teamontwikkelactiviteiten. Creatief? Denk hierbij aan het maken van land-art kuntwerken, of het maaien van een labyrint, beeldhouwen, collages maken, schilderen. Er zal een afwisseling zijn van doen, ervaren en reflecteren.  Individueel reflecteren en reflecteren met de groep. Een korte stilte wandeling op zoek naar een nature’s gift. Dit geschenk geeft je oplossingen voor de vragen waar je persoonlijk mee rondloopt.  Of je team gaat aan de slag met het tekenen van  tuinmetaforen. Deze tekeningen laten een afspiegeling zien van de huidige teamdynamiek. Met alle oefeningen tijdens een dag wordt een gemeenschappelijke basis gelegd. De organisatie zal de sterke en zwakke kanten van het team en de organisatie onder ogen zien.

 Coaching bij complexe vraagstukken: Socratische intervisie

Wil je met vakgenoten een probleem oplossen of een vraagstuk aanpakken? Intervisie helpt daarbij. Colourfields begeleidt een georganiseerd gesprek. Met elkaar pak je een gerelateerd probleem of vraagstuk aan. De betrokkenen helpen je met het stellen van de juiste vragen. Maar hoe stel je goede vragen? De Socratische vraag techniek wordt uitgelegd, waarna je deze jezelf eigen maakt tijdens deze Socratische intervisie. Je zult zien hoe je door een andere manier van vragen stellen de kwaliteit van je werk verbetert. En vergeet niet dat jijzelf de deskundige bent van je eigen probleem. Vaak zijn je eigen hulpbronnen de weg om de opgave op te lossen.

Coaching met nature’s gift of Socratische intervisie zijn twee verschillende manieren  van coaching: nature’s gift is meer intuïtief en Socratische intervisie meer geordend. Colourfields biedt ook een combinatie van beide aan.

Selectie uitgevoerde coaching sessies: