Samenwerking teams ouderenzorg

Soort sessie
Teamontwikkeling

Opdrachtgever
min VWS inspectie gezondheidszorg
afd verpleging en verzorging – (LEF)

Doel van de sessie
Eenheid creëren binnen de teams en de afdelingen die werken in teams samenwerking ouderenzorg.  Het gaat om twee teams die in de toekomst samengevoegd worden: verpleging en inspecteurs. Het betreft inspecteurs en teammanagers.  Wens is het ontstaan van  een bepaalde spirit ontstaat om het werk te doen. Met het oog op de toekomst dat er 1 afdeling ontstaat waar men van elkaar op aan kan.

Resultaat
medewerkers leren elkaar beter kennen
vertrouwen binnen de teams is gegroeid
gezamenlijk beeld van de opgaven van de afdeling
samenwerking RT en IT is benoemd

Wanneer
2/6/2015

Lokatie
Utrecht

Categorie
Zorg en welzijn

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen

Opstelling
Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Willem van Wingerden (hoofd facilitator), Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Er zijn 4 rijksinspecties actief die toezicht houden op verschillende aspecten in de ziekenhuizen. Naast de IGZ zijn dit de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de Arbeidsinspectie. De IGZ is frontoffice voor de ziekenhuizen. Ziekenhuizen kunnen met vragen over alle inspecties terecht bij de IGZ.

Links
http://www.igz.nl/organisatie/samenwerkende-inspecties/