Category Archives: Coaching

Coaching

VOX & Brain, workshop voor jong volwassenen genezen van kinderkanker

Soort sessie/categorie
Zorg en welzijn

Opdrachtgever
VOKK (Vereniging Ouders Kinderen en Kanker)

Doel van de sessie
VOX & Brains: voor herhaling vatbaar!
Begin februari was het VOX & Brains weekend voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De sfeer was erg goed en er was volop ruimte om ervaringen te delen. De workshops maakten het weekend compleet. In de woorden van een deelnemer: ´Ik vond het een heel fijn weekend, waarin ruimte was voor serieuze gesprekken, maar zeker ook voor humor. Ik zie nu al uit naar de volgende keer!´

Resultaat
creatieve workshop voor jong volwassenen met niet aangeboren hersenletsel. Thema was bewondering
voor jezelf en zelfwaardering.

Wanneer
11 februari 2017

Lokatie
Zeist

Type deelnemers
Jong volwassenen

Werkvormen
Creatieve brainstorm, storytelling, collage en technieken

Duur bijeenkomst
weekend

Projectteam
Berthe Jongejan, Jaap den Hartog

Rol Berthe Jongejan
trainer

Achtergrond
De werkgroep VOX biedt volwassenen die genezen zijn van kinderkanker weekenden
en workshops aan voor ontmoeting en uitwisseling. VOX behartigt de belangen van
survivors en werkt aan optimale LATER-zorg en –onderzoek en betere kwaliteit van leven.

Links
vokk

Samenwerking teams ouderenzorg

Soort sessie
Teamontwikkeling

Opdrachtgever
min VWS inspectie gezondheidszorg
afd verpleging en verzorging – (LEF)

Doel van de sessie
Eenheid creëren binnen de teams en de afdelingen die werken in teams samenwerking ouderenzorg.  Het gaat om twee teams die in de toekomst samengevoegd worden: verpleging en inspecteurs. Het betreft inspecteurs en teammanagers.  Wens is het ontstaan van  een bepaalde spirit ontstaat om het werk te doen. Met het oog op de toekomst dat er 1 afdeling ontstaat waar men van elkaar op aan kan.

Resultaat
medewerkers leren elkaar beter kennen
vertrouwen binnen de teams is gegroeid
gezamenlijk beeld van de opgaven van de afdeling
samenwerking RT en IT is benoemd

Wanneer
2/6/2015

Lokatie
Utrecht

Categorie
Zorg en welzijn

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen

Opstelling
Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Willem van Wingerden (hoofd facilitator), Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Er zijn 4 rijksinspecties actief die toezicht houden op verschillende aspecten in de ziekenhuizen. Naast de IGZ zijn dit de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de Arbeidsinspectie. De IGZ is frontoffice voor de ziekenhuizen. Ziekenhuizen kunnen met vragen over alle inspecties terecht bij de IGZ.

Links
http://www.igz.nl/organisatie/samenwerkende-inspecties/

GEO en GIS naar één team

Soort sessie
Teamontwikkeling

Opdrachtgever
DICTU- GIS  Competence Center

Doel van de sessie
Binnen een jaar ontwikkelen van een GEO en GIS naar één team, samengesteld uit gis en geo specialisten (geografische informatie systemen) van Dictu en GCC

Resultaat
*Verbeteren onderlinge communicatie
*Stilstaan bij problemen
*Verplaatsen in elkaar

Wanneer
10-12-2014

Lokatie
Amersfoort

Categorie
Landschap

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Geleide visualisatie
Appreciative inquire
Mindmapping

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, David Wassing, Ben Tänzer

Rol Berthe Jongejan
dagvoorziter

Achtergrond
Met de geografische informatiesystemen (GIS) zorgen we voor stabiele en snelle geo- en GIS-toepassingen. Met behulp van deze geografische informatiesystemen koppelt de klant bijvoorbeeld perceelsgrenzen en luchtfoto’s aan systemen die de Europese inkomenssteun berekenen. Via internet kunnen boeren daardoor voortaan hun percelen intekenen op een digitale kaart en online subsidie aanvragen

Links
https://www.dictu.nl/diensten/geografische-informatiesystemen
http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/groot-deel-taken-dienst-landelijk-gebied-naar-rvonl

Gebiedsmakelaars in hun rol

Soort sessie
Coaching

Opdrachtgever
Gemeente Oude IJsselstreek

Doel van de coaching sessie:
In 2013 zijn binnen de gemeente 4 mensen aangesteld als gebiedsmakelaar, een nieuwe functie.  De gebiedsmakelaars willen in hun rol de samenwerking vergroten en een duidelijkere rolomschrijving die ze kort kunnen uitleggen aan anderen.

Resultaat van de coaching sessie:
Gebiedsmakelaars in hun rol geven pitch over rol, taak, product en competenties aan wethouder en leidinggevende.

Wanneer
6 februari 2014

Locatie
Ulft, DRU fabriek

Type deelnemers
Medewerkers

Werkvormen
Brainstormtechnieken en communicatietechnieken zoals geleide visualisatie, intervisie en NLP logische niveaus.

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Vier gebiedsmakelaars en twee kwartiermakers van de gemeente Oude IJsselstreek

Rol Berthe Jongejan
Analyseren van de organisatie, ontwerp van het dagprogramma, begeleiden van de teamdag

Wijkgericht Werken
De samenleving verandert. Wijken en dorpen regelen steeds meer zelf. Op eigen kracht. U wilt meer ruimte om uw eigen initiatieven te kunnen uitvoeren. Wij geven u meer ruimte om invloed uit te oefenen op uw woonomgeving. Wij stimuleren en helpen om het samen voor mekaar te krijgen. Dicht bij u. Met een wijkteam in uw buurt.

Achtergrond

Het wijkgericht werken is een initiatief van Wooncorporatie Wonion, politie Noord Oost Gelderland, Sensire, Azora en de gemeente Oude IJsselstreek.  Met het wijkgericht werken willen de initiatiefnemers de sociale betrokkenheid en (mede)verantwoordelijkheid van inwoners stimuleren en zo goed mogelijk ondersteunen.

Links
http://www.oude-ijsselstreek.nl/

http://www.drucultuurfabriek.nl/home