Category Archives: Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn

Het meisje met de blauwe voeten

Bestel dit boek op BOL.com

Bestel dit boek in de VOKK webshop

Verbeeldingskracht van een kind met kanker

In dit prentenboek zet een vrouw de ervaringen uit haar jeugd op papier met tekst en ecoline tekeningen.

De 13 korte verhalen zijn rijk geïllustreerd. De prachtige prenten laten zien wat prikken, onderzoeken en pillen slikken doet met een kind dat kanker heeft. Het meisje met de blauwe voeten vertelt over gevoelens als eenzaamheid, angst en overwinning. Maar moedigt de lezer of voorlezer ook aan om zelf verhalen te vertellen over moeilijke momenten in hun eigen leven. Het heelt, elke keer weer.

VOX & Brain, workshop voor jong volwassenen genezen van kinderkanker

Soort sessie/categorie
Zorg en welzijn

Opdrachtgever
VOKK (Vereniging Ouders Kinderen en Kanker)

Doel van de sessie
VOX & Brains: voor herhaling vatbaar!
Begin februari was het VOX & Brains weekend voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De sfeer was erg goed en er was volop ruimte om ervaringen te delen. De workshops maakten het weekend compleet. In de woorden van een deelnemer: ´Ik vond het een heel fijn weekend, waarin ruimte was voor serieuze gesprekken, maar zeker ook voor humor. Ik zie nu al uit naar de volgende keer!´

Resultaat
creatieve workshop voor jong volwassenen met niet aangeboren hersenletsel. Thema was bewondering
voor jezelf en zelfwaardering.

Wanneer
11 februari 2017

Lokatie
Zeist

Type deelnemers
Jong volwassenen

Werkvormen
Creatieve brainstorm, storytelling, collage en technieken

Duur bijeenkomst
weekend

Projectteam
Berthe Jongejan, Jaap den Hartog

Rol Berthe Jongejan
trainer

Achtergrond
De werkgroep VOX biedt volwassenen die genezen zijn van kinderkanker weekenden
en workshops aan voor ontmoeting en uitwisseling. VOX behartigt de belangen van
survivors en werkt aan optimale LATER-zorg en –onderzoek en betere kwaliteit van leven.

Links
vokk

Samenwerking teams ouderenzorg

Soort sessie
Teamontwikkeling

Opdrachtgever
min VWS inspectie gezondheidszorg
afd verpleging en verzorging – (LEF)

Doel van de sessie
Eenheid creëren binnen de teams en de afdelingen die werken in teams samenwerking ouderenzorg.  Het gaat om twee teams die in de toekomst samengevoegd worden: verpleging en inspecteurs. Het betreft inspecteurs en teammanagers.  Wens is het ontstaan van  een bepaalde spirit ontstaat om het werk te doen. Met het oog op de toekomst dat er 1 afdeling ontstaat waar men van elkaar op aan kan.

Resultaat
medewerkers leren elkaar beter kennen
vertrouwen binnen de teams is gegroeid
gezamenlijk beeld van de opgaven van de afdeling
samenwerking RT en IT is benoemd

Wanneer
2/6/2015

Lokatie
Utrecht

Categorie
Zorg en welzijn

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen

Opstelling
Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Willem van Wingerden (hoofd facilitator), Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Er zijn 4 rijksinspecties actief die toezicht houden op verschillende aspecten in de ziekenhuizen. Naast de IGZ zijn dit de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de Arbeidsinspectie. De IGZ is frontoffice voor de ziekenhuizen. Ziekenhuizen kunnen met vragen over alle inspecties terecht bij de IGZ.

Links
http://www.igz.nl/organisatie/samenwerkende-inspecties/

Politie Diensten Centrum

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Politie ICT en PPI (LEF)

Doel van de sessie
De vraag: Organiseer een conferentie dat de eerste stap is in de vorming van een nieuwe afdeling waar helder wordt waar het heen gaat en ruimte is voor zorgen van medewerkers. Vorming van Nationale Politie betekent oa Politie Diensten Centrum, hier zal binnen de Dienst ICT één afdeling worden gevormd (PPI- Project-, Programma, Interim-management). Medewerkers van verschillende komaf gaan worden hier geplaatst. (vanuit ICT en Informatiemanagement afkomstig).

Resultaat
*Nieuwe collega’s ontmoeten
*Zorgen die leven bij medewerkers zijn gedeeld
*Inventarisatie van kansen van nieuwe afdeling *Oplossingsrichtingen/aanpak voor de zorgen

Wanneer
11/12/2014

Lokatie
Utrecht

Categorie
Zorg en welzijn

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
swot
Socratisch vragen
Mindmapping

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Hellie van Hout (hoofd facilitator) Monique Berendsen –
Ingrid Reinirie – Berthe Jongejan – Karin van Doorn Laura ten Ham –
Peter Coesmans – Mirjam Drok Marinda Hall Ruben van der Laan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
De nationale politie bestaat uit 1 landelijke eenheid, 10 regionale eenheden en het Politiedienstencentrum.
Het Politiedienstencentrum (PDC) verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie. Zoals de financiën, communicatie en personeelszaken. Hierdoor hebben agenten binnen de regionale eenheden meer tijd voor het daadwerkelijke politiewerk.

Links
https://www.politie.nl

Wandelpad langs de Waal

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Min EZ

Doel van sessie:
De brainstorm verzamelde informatie over aanwijzingen op kaart of papier voor de toekomstige wandelaars.  De brainstorm is onderdeel van de verkenningsstudie Greendeal ‘Het Pad’.

Resultaat van het ontwerpatelier:
kaart met wandelaanwijzingen

Wanneer
30 januari 2014

Lokatie
Bemmel

Categorie
Gezondheid, landschap

Type deelnemers
Burgers, stakeholders, medewerkers

Werkvormen
World Café, brainstorm, schetsen

Duur bijeenkomst
Halve dag

Projectteam
Sipke Castelein, Berthe Jongejan, Jo Bos, Vincent Tiel Groenestege, Leen van de Sar, Reinier de Nooij, Wouter de Groot, Elze Hemke

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Het Pad is de afkortingsnaam voor een toekomstig wandelpad langs de Waal en loopt vanaf ongeveer Nijmegen tot aan de kust.  Het is een nog niet bestaande wandelpad, ongeveer 240 km met een wandelduur van ongeveer 15 dagen wandelen. Het wandelpad langs de Waal gaat gebruikt worden voor meerdaagse wandelingen voor mensen met bijvoorbeeld een recidiverende depressie of burn-out.
Er worden momenteel (minimale) wandel aanwijzingen ontwikkeld om de wandeling (begeleid) te wandelen. De Radboud Universiteit wil aantonen dat wandelen in de natuur een positieve invloed op de gezondheid heeft. Vertrouwen op de rivier is daarbij behulpzaam. Het Pad is een initiatief van de Radboud Universiteit (RU) Nijmegen, en wordt op het ogenblik gedragen door een ‘Green Deal’ (intentieverklaring) tussen het Ministerie van EZ, Menzis Zorgverzekeraar NV, de Provincie Gelderland en de RU. Deze partijen hebben verschillende rollen, zoals het aanleveren van expertise, financiële bijdragen en het doen van organisatorisch werk.
Er worden 3 fasen onderscheiden in de Green Deal: een verkenningsstudie (2013-zomer 2014), een pilotstudie (zomer 2014) en een medisch onderzoek.

Links
https://sites.google.com/a/optimalplanet.nl/het-pad/project-definition

Rookbeleid en indicatoren in de horeca

Rookbeleid horeca ‘buisjes’ NVWA Brainstorm

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Doel van de brainstorm rookbeleid horeca:
De NVWA wil een nieuwe techniek inzetten om de naleving van het rookbeleid horeca te verhogen. Er ligt een ‘buisje-techniek’ (rookindicator) in de la.  Het is de vraag hoe deze te gebruiken en hoe in de praktijk te brengen?

Resultaat van de brainstorm rookbeleid horeca:
Out of de box denken. 200 ideeën voor het buisje en 4 uitgewerkte  ideeën.

Wanneer
18 oktober en 1 november 2013

Lokatie
Horeca lokatie in Den Bosch

Type deelnemers
Medewerkers VWA, RIVM, weekendpoolers

Werkvormen
Brainstorm technieken met divergentie en convergentie, caroussel, collages, verhalen schrijven

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Berthe Jongejan, Linda van Rooij,  Marian Gacsbaranyi

Rol Berthe Jongejan
Begeleiden brainstorm en ontwerp programma i.s.m. co-facilitator

Achtergrond Rookbeleid Horeca (bron: NVWA)

Controles op het rookverbod
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de handhaving van de Tabakswet. Dat betekent dat de NVWA controleert of bedrijven zich aan deze wetten houden. Ook spoort ze strafbare feiten op en deelt eventuele boetes uit. In ‘Wat kunnen horeca-ondernemers doen?’, ‘Wat kunnen werkgevers doen?’ en ‘Wat kunnen beheerders van openbare inrichtingen doen?leest u welke regels er zoal gelden.

Wat wordt gecontroleerd?
Om het rookverbod te controleren gaat de controleur de volgende zaken na:

  • of er sprake is van een rookbeleid (geheel rookvrij, rookvrij met rookruimten of nog geen rookbeleid);
  • of het rookverbod correct is ingesteld, is aangeduid en wordt gehandhaafd;
  • of alle openbare ruimten (waaronder de publieksruimte van de horeca, maar ook de kantine, vergaderzalen, gangen, hallen, trappenhuizen, kopieerruimte en magazijnen) rookvrij zijn;
  • of de werkplekken rookvrij zijn, voor zover dit niet ook een openbare ruimte is, zoals kantoren of productieruimten;
  • of de rookruimte (als deze er is) voldoet aan de eisen, zoals afgesloten ruimte, aangeduid als rookruimte, geen hinder en overlast in de aangrenzende ruimten, geen werkzaamheden in deze ruimte, zoals het bedienen of ophalen van glazen.

Links
https://www.vwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-eten-en-drinken/dossier/rookbeleid