Rookbeleid en indicatoren in de horeca

Rookbeleid horeca ‘buisjes’ NVWA Brainstorm

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Doel van de brainstorm rookbeleid horeca:
De NVWA wil een nieuwe techniek inzetten om de naleving van het rookbeleid horeca te verhogen. Er ligt een ‘buisje-techniek’ (rookindicator) in de la.  Het is de vraag hoe deze te gebruiken en hoe in de praktijk te brengen?

Resultaat van de brainstorm rookbeleid horeca:
Out of de box denken. 200 ideeën voor het buisje en 4 uitgewerkte  ideeën.

Wanneer
18 oktober en 1 november 2013

Lokatie
Horeca lokatie in Den Bosch

Type deelnemers
Medewerkers VWA, RIVM, weekendpoolers

Werkvormen
Brainstorm technieken met divergentie en convergentie, caroussel, collages, verhalen schrijven

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Berthe Jongejan, Linda van Rooij,  Marian Gacsbaranyi

Rol Berthe Jongejan
Begeleiden brainstorm en ontwerp programma i.s.m. co-facilitator

Achtergrond Rookbeleid Horeca (bron: NVWA)

Controles op het rookverbod
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de handhaving van de Tabakswet. Dat betekent dat de NVWA controleert of bedrijven zich aan deze wetten houden. Ook spoort ze strafbare feiten op en deelt eventuele boetes uit. In ‘Wat kunnen horeca-ondernemers doen?’, ‘Wat kunnen werkgevers doen?’ en ‘Wat kunnen beheerders van openbare inrichtingen doen?leest u welke regels er zoal gelden.

Wat wordt gecontroleerd?
Om het rookverbod te controleren gaat de controleur de volgende zaken na:

  • of er sprake is van een rookbeleid (geheel rookvrij, rookvrij met rookruimten of nog geen rookbeleid);
  • of het rookverbod correct is ingesteld, is aangeduid en wordt gehandhaafd;
  • of alle openbare ruimten (waaronder de publieksruimte van de horeca, maar ook de kantine, vergaderzalen, gangen, hallen, trappenhuizen, kopieerruimte en magazijnen) rookvrij zijn;
  • of de werkplekken rookvrij zijn, voor zover dit niet ook een openbare ruimte is, zoals kantoren of productieruimten;
  • of de rookruimte (als deze er is) voldoet aan de eisen, zoals afgesloten ruimte, aangeduid als rookruimte, geen hinder en overlast in de aangrenzende ruimten, geen werkzaamheden in deze ruimte, zoals het bedienen of ophalen van glazen.

Links
https://www.vwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-eten-en-drinken/dossier/rookbeleid