Nieuwe richtlijnen wegontwerp

Soort sessie
Congres-symposium

Opdrachtgever
RWS – (LEF)

Doel van de sessie
Informeren van nieuwe kaders wegontwerp
Dossiers; verlichting, bewegwijzering, roa, handboek wegontwerp, bermen, bebakening, werk in uitvoering, vluchtstrook, verkeersveiligheid, human factors
waarmee de markt moet werken

Resultaat
Verbeteringsvoorstellen inventariseren
*Informeren huidige stand van zaken RWS
*Afspraken over delen ervaringen

Wanneer
11 juni 2015

Lokatie
Utrecht

Categorie
Infrastructuur

Type deelnemers
stakeholders

Werkvormen
World Café
Socratisch vragen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Jet Proost (hoofd facilitator), Berthe Jongejan, Willem van Wingerden, Almer Toby CreAid (visualisaties)

Rol Berthe Jongejan
facilitaor

Achtergrond
Rijkswaterstaat werkt al langer samen met CROW, het kenniscentrum voor verkeer, vervoer, infrastructuur en openbare ruimte. In de digitale kennisbank van CROW kunnen onder meer gemeenten, provincies en advies- en ingenieursbureaus richtlijnen vinden op het gebied van infrastructuur. De 2 partijen kijken nu hoe ze daar ook ontwerprichtlijnen voor autosnelwegen aan kunnen toevoegen.

Links
http://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/wegontwerp http://home.kpn.nl/mbaggen/Bibliotheek%20Mick%20Baggen/OBJBIB2/COL00017.html