500 MW Windparken op Flevoland

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Federatie Windenergie Flevoland

Doel van de sessie
De betrokken windverenigingen (5) organiseren consultatieavonden met de bewoners. DLG-ers faciliteren de gesprekken die in groepen plaatsvinden. Gezamenlijk wordt een plan gemaakt voor de ontwikkeling van de tweede generatie windparken. De bewoners zijn de dragers van het proces en het aanspreekpunt voor de inwoners van het landelijk buitengebied. Doel is om oude windmolens af te breken en nieuwe molens te plaatsten. De bewoners van het buitengebied kunnen investeren in hun eigen parken.

Resultaat
Consultatie van bewoners van het
buitengebied voor windmolenparken met als resultaat een geschreven windvisie-plan voor de provincie.

Wanneer
7,8 april, 6, 8 mei, 11, 12 juni

Lokatie
Lelystad, Zeewolde

Categorie
Windenergie

Type deelnemers
Burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Debat, stellingenlijn, mindmapping

Duur bijeenkomst
Totaal ca. 12 avonden

Projectteam
Harrie Swarte, Ellen Geelhoed, Jan Heersche, Harro Pruijssen, Willem van Wingerden, MinekeSteijns, Jan Vrielink, Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
Facilitator

Links
http://www.windwerktvoorflevoland.nl/het-proces/
http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/duurzaamheid/beleid/windenergie/