Groenonderhoud door bewoners Delfzijl

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Gemeente Delfzijl, provincie Groningen,  Acantus brede school Delfzijl Noord

Doel van de sessie
Doordat er minder mensen in Delfzijl Noord komen wonen wordt er minder gebouwd dan verwacht. Het groenonderhoud moeten de bewoners van Delfzijl zelf gaan doen. De gronden zijn al aangekocht door de gemeenten en ontwikkelaars. Er is geen of weinig geld voor het onderhoud van deze  braakliggende terreinen in de wijk Noord.  In deze sessie worden ideeën bedacht voor de inrichting van de open velden waarbij bewoners een actieve rol krijgen. Uiteindelijke doel is om de activiteiten, de leefbaarheid en de sociale samenhang in de wijk te versterken.

Resultaat
Participatieplan en een ontwerp voor volktuinen en stadslandbouw in openbare ruimte.

Wanneer
24 november 2011

Lokatie
Delfzijl

Categorie
Demografische krimp

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Krachtenveldanalyse, Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Frits Foekema, Martin van Dijken, Jannes de Vries, Stephan, Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Links
http://nicis.platform31.nl/Wat_doen_wij/Verspreiding/Docbank/Wonen/
Wijken/Wijkenaanpak/Tweede_tranche_Budget_40_Wijken_toegekend
Zie DLG buurtschappen in het groen
https://www.youtube.com/watch?v=Et9WV-XbrME&noredirect=1