Natura 2000 en spiegelkracht in Ameland

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Dienst Landelijk Gebied

Doel van de sessie
Op een klankbord en stuurgroep vergadering over N2000 Ameland geven  DLG-ers een presentatie over N2000, de pass regeling en stikstofdepositie. Hoe kom je over bij bewoners? Begrijpen de aanwezigen de presentatie over Natura 2000? Het doel is om achteraf feedback te geven met de methode Spiegelkracht.

Resultaat
Interviews met bewoners.
workshop met bewoners hoe communicatie en betrokkenheid te verbeteren. Toepassen van de ontwikkelde feedback methode ‘Spiegelkracht’.

Wanneer
26 janurai 2012, 13 maart 2012

Lokatie
Nes, Ameland

Categorie
Natuur

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Interactieve SWOT-analyse, Intervisie, spiegelen, excursie

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Piet Dijkstra, Karin de Ruiter, Piet op het Hof,
Willem van Wingerden (co-f), Chrisina Schipper, Sies Krap

Rol Berthe Jongejan
facilitator (i.s.m. co-f)

Link
http://natura2000beheerplannen.nl
http://www.fryslan.nl/natura2000