Biomassa voor gevangenis Veenhuizen

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
provincie Drenthe en directie van de gevangenis Veenhuizen

Doel van de sessie
De gevangenis wil een energievoorziening voor de gevangenis en de gehele penitentiaire inrichting op basis van biomassa (houtige gewassen) uit de directe omgeving. Ze wil koploper zijn op het gebied van duurzame energie. Ze wil aansluiten bij de historische betekenis van veenhuizen als historisch gebied met cultuurwaarde.

Resultaat
Businesscase de voor haalbaarheid verwarming van de gevangenis in Veenhuizen op basis van biomassa.

Wanneer
22 mei 2012

Lokatie
Veenhuizen gevangenis

Categorie
Energie, cultureel erfgoed

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Stakeholderanalyse, schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Sipke Castelein, Stephan Hermens, Mark Obbink, Berthe Jongejan,
Henk Koser, Dirk de Boer, opdrg Wim de Bruin, Tom Yntema

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Venhuizen was één van de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Een omvangrijk experiment om armoede te bestrijden in de vorige eeuw. Er wordt hard gewerkt aan een zorgvuldige restauratie en herbestemming van de monumenten in Veenhuizen.
In de directe omgeving van Veenhuizen is veel biomassa beschikbaar uit het beheer van natuur en landschap. Het Rijk wil deze lokale biomassa gaan gebruiken om (een deel van) van de gevangenis te verwarmen. Zo krijgt de gevangenis in Veenhuizen een duurzamere energievoorziening in combinatie met een beter van natuur en landschap in de omgeving van Veenhuizen.

Links
http://www.veenhuizenboeit.nl/veenhuizen/algemeen/88-werelderfgoed.html
http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@81031/reen-deal-groene/