Tag Archives: militaire terreinen

PROject Militaire Terreinen

Soort sessie
Schetsschuiten en tentoonstelling

Opdrachtgever
Voormalige Ministerie van LNV

Doel van het ontwerpatelier
Herbestemming van 53 militaire terreinen ten behoeve van natuur, cultuurhistorie, recreatie en sociaal economische doelen. Een tiental van de terreinen zijn behouden voor het voortzetting van verhalen van het cultureel militaire erfgoed uit de Koude Oorlog. Het betreft munitiemagazijnen, mobilisatiecomplexen, vliegveld, zendmasten en munitiebunkers. Voor deze complexen is een herbestemming gevonden.

Resultaat van het ontwerpatelier
Fototentoonstelling
Handboek ruimtelijke kwaliteit
Handboek cultureel erfgoed
Ruimtelijk ontwerpen voor terreinen
Schetsateliers voor o.a. Bussum,
Benschop, Donderen, Nieuw Balinge
Heesch, Nistelrode, Zeeland, Schaijk
Kamp Koningsweg, Scherpenberg, Veldhuizen, Stegerveld

Wanneer
2005, 2006, 2007, 2008
23 en 24 augustus 2005 (schetsschuit creatief slopen)
19 juni 2008 (tentoonstelling).

Lokatie
Heel Nederland

Categorie
Cultureel erfgoed
Gebiedsontwikkeling

Type deelnemers
Burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
1 tot 2 dagen

Projectteam
Sipke Castelein, Berthe Jongejan, Stephan Hermens, Mark Obbink,Bianca de Vlieger, Teddy Buningh, Vincent Tiel Groenestege, Hennny Willems, Martin van Dijken, Anneke Adegeest, Wim Boetze

Rol Berthe Jongejan
Facilitator, erfgoed bewaker

Achtergrond
Project Ontwikkeling Militaire Terreinen
Met het project Ontwikkeling Militaire Terreinen (PrOMT) werkt Dienst Landelijk Gebied (DLG), tot voor kort in samenwerking met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB), sinds 2005 aan een nieuwe bestemming voor 53 voormalige militaire terreinen. Voor nagenoeg alle terreinen is inmiddels een nieuwe bestemming gevonden.  Voor enkele terreinen is het herbestemmings- en verkoopproces nog niet afgerond.
DLG voert het project uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Links
http://ontwikkelingmilitaireterreinen.nl
http://www.koningsweg.com/plankaart
http://www.forten.info/index.htm?http://www.forten.info/catalogus/ko-magazijnen/lijst-1.htm
http://www.peergroup.nl/donderboerkamp/
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/open-dag-munitiecomplex-nieuw-balinge-op-zaterdag-31-oktober
http://www.drentheindeoorlog.nl/?aid=345
http://www.veste.nl/projecten/Zorglandschap%20Stegerveld/