Category Archives: Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

Waterloopkundig Laboratorium

Waterloopkundig Laboratorium, Noordoostpolder

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
RCE – Natuurmonumenten

Doel van de sessie
Natuurmonumenten stelt samen met de Rijksdienst Cultureel erfgoed (RCE), de provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpolder, het Waterschap Zuiderzeeland, omwonenden en ondernemers een Masterplan op om dit bijzondere cultuurmonument te herstellen en verder te ontwikkelen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil het gebied met zijn bijzondere inrichting en belang voor de wederopbouw van Nederland aanwijzen als een Rijksmonument. De definitieve aanwijzing is medio 2015 voorzien.

Resultaat
Ontwikkelingsplan voor de meer dan 30 waterloopkundige modellen die in het natuur bos verscholen liggen

Wanneer
14 april 2015

Lokatie
Marknesse, Noordoostpolder

Categorie
Cultureel erfgoed

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Stephan Hermens, Joke Schalk,
Bianca de Vlieger, Maurice Wenneke

Rol Berthe Jongejan
dagvoorziter

Achtergrond
Natuurmonumenten spant zich al jarenlang in om het Waterloopbos aangewezen te krijgen als industrieel erfgoed. Het Waterloopbos is onderdeel van het in 1944 aangeplante Voorsterbos, het oudste bos van Flevoland. In het Waterloopbos bouwden medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium schaalmodellen van waterbouwkundige projecten over de hele wereld, zoals havens, stuwdammen en dijken. In 2002 is het Waterloopbos aangekocht door Natuurmonumenten. Het heeft zich ontwikkeld tot een zeer waardevol bosgebied met bijzondere flora en fauna.

Links
http://www.waterloopbos.eu/

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/herstel-waterloopbos-van-start

Restauratie gemaal Oude Hoorn

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Dienst Landelijk Gebied i.s.m. rce, provincie Gelderalnd en Stichting de Oude Hoorn,

Doel van het ontwerpatelier:
In het atelier is gezocht naar samenhangende financiering voor de restauratie van gebouw en landschap.   Er is geschetst hoe nieuwe glaskunst en het cultuurhistorisch landschap elkaar kunnen versterken.

Resultaat van het ontwerpatelier:
ruimtelijk ontwerp en begroting voor omringende landschap.

Wanneer
2 november 2009

Lokatie
Gemaal in Acquoy

Categorie
Cultureel erfgoed

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Brainstorm, excursie, schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Karl Blokland, Berthe Jongejan, Kees van der Velde

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Sluis De (Oude) Horn was een civiele afwateringssluis om overtollig water op de Linge af te voeren. Vanaf 1787 werd sluis De Horn onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Toen de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd ontworpen (1815), is de functie van de sluis overgenomen door de inundatiewaaiersluizen bij fort Asperen. Het voormalig stoomgemaal is gebouwd in 1857 en heeft gefunctioneerd tot 1962. In 1978 is het gemaal in gebruik genomen als ambachtelijke glasblazerij. Restauratie van gemaal Oude Hoorn was nodig om de ambacht van glasblazerij in het gemaal door te kunnen zetten.
Het gemaal  en de sluis, beide Rijksmonument, zijn in 2011 gerestaureerd. Het voormalige stoomgemaal De Oude Horn is karakteristiek: het witgepleisterde gebouw met de gietijzeren schepraderen en schutsluis zien er idyllisch uit.
Gemaal en sluis zijn opgenomen in een wandelroute van Diefdijk naar Meerdijk. De sluis is te betreden op eigen risico. De bekende glaskunstenaar Bernard Heesen heeft zijn glasblazerij in het voormalig stoomgemaal, dat niet van binnen is te bezichtigen. Zijn galerie in Leerdam is wel te bezoeken, evenals het beroemde Glasmuseum aldaar.

Links
http://www.deoudehorn.com/
http://www.hollandsewaterlinie.nl/items/gemaal-en-sluis-de-oude-horn.aspx

Historisch landschap Vorden

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Provincie Gelderland
gemeente Bronckhorst

Doel van de sessie
Vorden is een gebied met een recreatief en historisch waardevol landschap met historische buitenplaatsen. De gemeente wil een toeristisch recreatief knooppunt ontwikkelen om de recreatieve en economische waarde van het gebied te vergroten in samenhang met het historisch landschap. De resultaten van deze sessie zijn input voor een voorverkenning van een landschaps ontwikkelingsplan voor de gemeente Bronckhorst.

Resultaat
Een aantal ontwikkelingsscenario’s voor landschap, recreatie en cultuurhistorie.

Wanneer
22 november 2007

Lokatie
Vorden

Categorie

Landschap
Type deelnemers
stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Gerry Bulten, Marloes Bijlsma, Mark Obbink, Kees van der Velden, Bertram de Rooij

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Links
https://www.zutphen.nl/Wonen_en_omgeving/Ruimtelijke_plannen/Visie_op_wonen_en_leven/Landschapsontwikkelingsplan

Herbestemming Radio Kootwijk

 

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
DLG, Staatbosbeheer,
provincie Gelderland , gemeente Apeldoorn, OC&W/RACM,
VROM, LNV

Doel van het ontwerpatelier:
Met behulp van trandwatching en brainstormen is gezocht naar herbestemming mogelijkheden voor complex Radio Kootwijk. Trendwatching over vergelijkbare complexen in hele wereld met als doel het bedenken van een voorkeursmodel. De ontwikkelkoers van het model heeft een publieke ambitie, zoals openbare toegankelijkheid, en is door gezamenlijke overheden is vastgesteld.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Inspiratielezing door trendwatcher
scenario’s
ontwikkelkoersen

Wanneer
17 maart 2007

Lokatie
Radio Kootwijk

Categorie
Cultureel erfgoed

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Krachtenveldanalyse, Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Pieterjan van der Hulst, Vincent Tiel Groenestege, Kees van der Velden, Yvonne de Nood

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Staatsbosbeheer
Eind 2009 kwam het zendstation in eigendom van Staatsbosbeheer, al eigenaar van de omliggende natuurterreinen. De komende jaren staan in het teken van herstel en ontwikkeling. Volgens het ambitieuze plan Hallo Bandoeng…Hier Radio Kootwijk krijgen de monumentale gebouwen passende, nieuwe functies en wordt het omringende landschap gekoesterd en verder ontwikkeld. Ruimte, rust en duisternis: dat zijn en blijven de kernwaarden van Radio Kootwijk. De plek biedt ruimte voor beleving, innovatie, inspiratie, educatie en zingeving. Daarin ligt het krachtige toekomstperspectief van Radio Kootwijk.

Links
http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/radio%20kootwijk.aspx
http://radiokootwijk.free.fr/index.php?section=1
http://www.hierradiokootwijk.nl/p/home-radio-kootwijk

PROject Militaire Terreinen

Soort sessie
Schetsschuiten en tentoonstelling

Opdrachtgever
Voormalige Ministerie van LNV

Doel van het ontwerpatelier
Herbestemming van 53 militaire terreinen ten behoeve van natuur, cultuurhistorie, recreatie en sociaal economische doelen. Een tiental van de terreinen zijn behouden voor het voortzetting van verhalen van het cultureel militaire erfgoed uit de Koude Oorlog. Het betreft munitiemagazijnen, mobilisatiecomplexen, vliegveld, zendmasten en munitiebunkers. Voor deze complexen is een herbestemming gevonden.

Resultaat van het ontwerpatelier
Fototentoonstelling
Handboek ruimtelijke kwaliteit
Handboek cultureel erfgoed
Ruimtelijk ontwerpen voor terreinen
Schetsateliers voor o.a. Bussum,
Benschop, Donderen, Nieuw Balinge
Heesch, Nistelrode, Zeeland, Schaijk
Kamp Koningsweg, Scherpenberg, Veldhuizen, Stegerveld

Wanneer
2005, 2006, 2007, 2008
23 en 24 augustus 2005 (schetsschuit creatief slopen)
19 juni 2008 (tentoonstelling).

Lokatie
Heel Nederland

Categorie
Cultureel erfgoed
Gebiedsontwikkeling

Type deelnemers
Burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
1 tot 2 dagen

Projectteam
Sipke Castelein, Berthe Jongejan, Stephan Hermens, Mark Obbink,Bianca de Vlieger, Teddy Buningh, Vincent Tiel Groenestege, Hennny Willems, Martin van Dijken, Anneke Adegeest, Wim Boetze

Rol Berthe Jongejan
Facilitator, erfgoed bewaker

Achtergrond
Project Ontwikkeling Militaire Terreinen
Met het project Ontwikkeling Militaire Terreinen (PrOMT) werkt Dienst Landelijk Gebied (DLG), tot voor kort in samenwerking met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB), sinds 2005 aan een nieuwe bestemming voor 53 voormalige militaire terreinen. Voor nagenoeg alle terreinen is inmiddels een nieuwe bestemming gevonden.  Voor enkele terreinen is het herbestemmings- en verkoopproces nog niet afgerond.
DLG voert het project uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Links
http://ontwikkelingmilitaireterreinen.nl
http://www.koningsweg.com/plankaart
http://www.forten.info/index.htm?http://www.forten.info/catalogus/ko-magazijnen/lijst-1.htm
http://www.peergroup.nl/donderboerkamp/
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/open-dag-munitiecomplex-nieuw-balinge-op-zaterdag-31-oktober
http://www.drentheindeoorlog.nl/?aid=345
http://www.veste.nl/projecten/Zorglandschap%20Stegerveld/