Category Archives: Demografische Krimp

Demografische Krimp

Herbestemming schoolgebouw Wesenthorst

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
gemeente Ulft

Doel van de sessie
De teamleden delen kun kennis over de identiteit van Ulft.  Door een analyse van de dorpsstructuur en het uitwisselen van verhalen vanuit ieders perspectief (beheer, ontwikkeling en financieën, bewoner, groendeskundige, wijkbeheerder, kwartiermaker) werd het bewustzijn over de plek vergroot. Op een speelse manier zijn ideeën bedacht voor de herbestemming van de leegstaande MBO school.

Resultaat
ideeën voor herbestemming

Wanneer
13 februari 2014

Lokatie
Dru fabriek Ulft

Categorie
Stedelijke ontwikkeling

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Geleide visualisatie, Disney strategie, Mindmapping

Duur bijeenkomst
Halve dag

Projectteam
Rob van Eck, Mario Roelvink, Henk Kolenbrander, Eus Lionarus, René Alofs, Albert Gerritsen, Esther Hoopman

Rol Berthe Jongejan
Facilitator

Achtergrond
In de jaren ’70 is in Ulft de VMBO Wesenthorst gebouwd. Aanleiding anno 2014 is dat het schoolbestuur een andere locatie voor de school op het oog heeft en een nieuw gebouw wil bouwen. Daarnaast zal het tegenoverliggende zwembad gesloten worden. Er zijn (nog) geen partijen die het zwembad willen kopen en exploiteren. Wel is er een initiatiefgroep van ouderen die ideeën heeft over het behouden van het zwembad.
Beide gebouwen liggen in het centrum van Ulft.  Er is ook een winkelcentrum gebouwd tegenover het zwembad. Het stedenbouwbureau SAM heeft destijds een plan voor het centrumgebied ontwikkeld. Het plan zal bijgesteld moeten worden omdat de verwachte ontwikkelingen anders uitpakken in tijden van crisis en demografische krimp.

Links
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/projecten_
en_plannen/centrumplan_ulft

 

Groenonderhoud door bewoners Delfzijl

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Gemeente Delfzijl, provincie Groningen,  Acantus brede school Delfzijl Noord

Doel van de sessie
Doordat er minder mensen in Delfzijl Noord komen wonen wordt er minder gebouwd dan verwacht. Het groenonderhoud moeten de bewoners van Delfzijl zelf gaan doen. De gronden zijn al aangekocht door de gemeenten en ontwikkelaars. Er is geen of weinig geld voor het onderhoud van deze  braakliggende terreinen in de wijk Noord.  In deze sessie worden ideeën bedacht voor de inrichting van de open velden waarbij bewoners een actieve rol krijgen. Uiteindelijke doel is om de activiteiten, de leefbaarheid en de sociale samenhang in de wijk te versterken.

Resultaat
Participatieplan en een ontwerp voor volktuinen en stadslandbouw in openbare ruimte.

Wanneer
24 november 2011

Lokatie
Delfzijl

Categorie
Demografische krimp

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Krachtenveldanalyse, Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Frits Foekema, Martin van Dijken, Jannes de Vries, Stephan, Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Links
http://nicis.platform31.nl/Wat_doen_wij/Verspreiding/Docbank/Wonen/
Wijken/Wijkenaanpak/Tweede_tranche_Budget_40_Wijken_toegekend
Zie DLG buurtschappen in het groen
https://www.youtube.com/watch?v=Et9WV-XbrME&noredirect=1

Zonnebloemen in de Passart in Heerlen

Soort sessie
Burgerparticipatie training

Opdrachtgever
Gemeente Heerlen

Doel van de sessie
De gemeente streeft ernaar om de leefbaarheid te behouden en te versterken in de context  van demografische krimp en sociale achterstand. Doel is om de bewoners van de Passart meer te betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte. Op veel plekken worden namelijk flats gesloopt omdat er teveel woningen zijn en minder bewoners. Doel van de workshop is het maken van een participatieplan.

Resultaat
Participatieplan.
De Laurierstraat in de Passart is in 2010 ingezaaid met zonnebloemen, graan en akkerbloemen. Van het graan zijn broodjes gebakken door schoolkinderen. Het participatieplan beschrijft  acties hoe stadslandbouw in de wijk te realiseren.

Wanneer
31 augustus 2011
1 september 2011

Lokatie
Heerlen

Categorie
Demografische krimp

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Socratisch vragen, Excursie, Stakeholderanalyse

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Vincent Tiel Groenestege (co-f), Berthe  Jongejan, Frans Hornesch, Jan Fenten,  Anneke Adegeest, EvertJan van Veen

Rol Berthe Jongejan
Facilitator (i.s.m. co-facilitator)

Links
http://www.heerlen.nl/Passart
http://www.heerlen.nl/Pub/Home/Home-Nieuwsberichten/Communicatie/
Nieuwsberichten-communicatie-2011/Tijdelijke-invulling-lege-plekken-Passart.html