Geluidsschermen langs de snelwegen

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
RWS

Doel van de sessie
Er is veel informatie beschikbaar over geluidschermen bij RWS-ers en DLG-ers. Doel van de sessie is het bijeenbrengen van de kennis over geluidsschermen langs de hoofdsnelwegen van Nederland. Gezamenlijk wordt door de deelnemers alle informatie van kaarten bekeken en er wordt geïnventariseerd waar schermen niet voldoen aan wettelijke normen of zelfs nog ontbreken langs de snelweg. De plekken die nog geen schermen hebben maar waar de geluidnorm wordt overtreden moet in de toekomst een geluidsscherm of wal krijgen. Per lokatie wordt bekeken wat de beste oplossing is voor geluidsschermen. Maatwerk is het doel, zoveel mogelijk aansluiten op bestaande wallen of schermen.

Resultaat
Overzichtskaart met GeografischeInformatieSystemen van de geluidsschermen in Nederland langs de hoofdsnelwegen.

Wanneer
18 mei 2011

Lokatie
Utrecht

Categorie
Infrastructuur

Type deelnemers
Medewerkers

Werkvormen
Stakeholderanalyse, schetsen

Duur bijeenkomst
Meerder dagen

Projectteam
Stephan Hermens, Berthe Jongejan, Mark Obbink,
Michiel Veldkamp, Jannes de Vries, Anneke Adegeest, Henny Willems, Martine van Mourik

Rol Berthe Jongejan
Facilitator

Achtergrond
Het programma Lucht en Geluid van RWS bewaakt de geluidsnormen langs de rijkswegen door concrete maatregelen uit te voeren, zoals stiller asfalt, extra geluidsschermen en een betere isolatie van gebouwen (gevelisolatie). De rol van het PLuG wordt steeds belangrijker door de strengere wetgeving voor geluidshinder. Ook het Corporate innovatieprogramma werkt nauw samen met PLuG.

Links
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/innovatie
http://www.dienstlandelijkgebied.nl/actueel/nieuwsitem/nieuwsbericht/2016182/rws-en-dlg-werken-samen-aan-aantrekkelijke-geluidweringen-langs-rijkswegen