Bewonersparticipatie Malburgen

Soort sessie
Burgerparticipatie training

Opdrachtgever
gemeente Arnhem

Doel van de sessie
De gemeente wil een plan hoe ze de bewoners kan betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte. In de sessie zijn vragen beantwoord als  ‘wat wil de gemeente  communiceren met de wijk?”. Hoe kan men de bewoners het beste aanspreken en met welk soort evenementen of ontmoetingen? Wie kan men het beste aanspreken?

Resultaat
participatieplan
buurt consultaties
Geo mapping met schoolkinderen
informatiemiddagen
pubermeetings
excursies

Wanneer
2 en 3 juni 2010

Lokatie
Arnhem

Categorie
Stedelijke ontwikkeling

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Stakeholderanalyse,  Socratisch vragen, schetsen

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Vincent Tiel Groenestege, Marloes Bijlsma, Gytha van de Veer, Ingelien Kroodsma, Chris Zeevenhooven

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
In opdracht ‘bewonersparticipatie openbare ruimte’ maakt DLG een plan voor de gemeente Arnhem. Samen met de bewoners van de multiculturele wijk  Malburgen wordt een een plan ontwikkeld voor de inrichting van het groene gebied rond de Immerlose flats. De wijk heeft meer dan 60 verschillende nationaliteiten.  Immerloo ligt in de Arnhemse krachtwijk Malburgen. De wijk kent 3 basisscholen. Onder de scholen behoort er één tot de beste van Nederland. Bewonersparticipatie openbare ruimte en leefbaarheid zijn kernbegrippen in dit project. De gemeente wil in dit stedelijk gebied komen tot een ontwerp dat geheel participatief van opzet is. Bijzonder aan dit project is dat er op scholen tolken zijn ingezet om de ouders van de kinderen snel en goed te bereiken. Ook zijn er inloopavonden met maquettes in de scholen geweest. Er zijn pubermeetings georgansieerd en geo-mapping excursies met de kinderen in de wijk.  Een activiteit samen met de scholen. Uiteindelijk heeft iedereen meegedacht over het groen in de wijk. Daarbij is kennis, ervaring, ideeën van bewoners benut. Netwerken zijn bevorderd met actieve kinderen, ouders en flat bewoners.

Het project is een pilotproject binnen het DLG-programma Publieksparticipatie en ook onderdeel van het project ‘participatie allochtonen’. Het LNV-programma Groen en de Stad, dat de ontwikkeling van stedelijk groen wil stimuleren, biedt het inhoudelijke kader en een deel van de financiering voor het project. Opdrachtgever is de gemeente Arnhem. Overige projectpartners zijn de woningbouwcorporaties Vivare en Volkshuisvesting Arnhem, het Wijkplatform Malburgen en de Wijkbeheergroep Immerloo.

Link

http://www.dienstlandelijkgebied.nl/actueel/nieuwsitem/nieuwsbericht/2014000/participatieve-aanpak-in-immerloo-in-vakblad-groen

http://www.malburgen.nl/?q=node/3445