Category Archives: Agrarisch

Agrarisch

Reconstructie Binnenveld

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Bestuurlijk overleg WERV
(Wageningen, Ede, Rhenen,
Veenendaal) en provincie Gelderland

Doel van het ontwerpatelier:
Voor de reconstructie  Binnenveld zijn vele plannen in ontwikkeling zowel voor natuur, recreatie, economische vitale dorpen en steden en landbouw. Doel is de bestaande en te ontwikkelen plannen in het Binnenveld bijeen te brengen. Met als resultaat een aantrekkelijk landschap in het Binnenveld te houden en uit te voeren.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Uitwerking voor het reconstructieplan
basis voor het landschapsontwikkelingsplan

Wanneer
20, 21, 22 februari 2006

Lokatie
Achterberg

Categorie
agrarisch

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
Drie dagen

Projectteam
Berthe Jongejan, Vincent Tiel Groenestege, Teddy Buning, Ivonne de Nood,
Mark Obbink, Jan Willem de Jager, Harrie Swarte

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Links
http://www.werv.nl/files/LOP%20Binnenveld%20Concept%20juni%202007.pdf
http://www.streekfonds.nl/Streekfondsen-in-nederland/details.php?Id=28

Reconstructie Varsen Overijsselse Vecht

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
gemeente Ommen, provincie, LTO,
Waterschap, gemeentelijk belang

Doel van de sessie
Varsen ligt aan de Overijsselse Vecht. Een rivier midden in een landbouwgebied met recreatieve neven activiteiten zoals campings. Het waterbeheer van de rivier is van belang voor de duurzaamheid van het watersysteem. Doel is een uitwerking te maken voor reconstructie Varsen binnen het reconstructieplan Salland Twente.

Resultaat
Scenario’s voor  duurzame landbouw,  nieuwe natuur
dynamisch watersysteem.

Wanneer
22 en 23 november 2005

Lokatie
Camping aan de Overijsselse Vecht

Categorie
Landbouw en water

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Scetsen, pitches

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Teddy Buningh, Kees van der Velde, Marloes Bijlsma, Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Links
http://hofstraheersche.nl/reconstructie-varsen/
http://www.belvedere.nu/download/1245157809Ateliers%20aan%20de%20praat.pdf

Reconstructie Hezingen Mander

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Gemeente Tubbergen

Doel van de sessie
In reconstructie Hezingen Mander is gekeken naar de mogelijkheid tot uitbreiding van grootschalige intensieve landbouwbedrijven in een kleinschalig landschap.

Resultaat
ruimtelijk kwaliteitskader

Wanneer
1-2-3 november 2005

Lokatie
Hezingen

Categorie
Landbouw

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen, piches

Duur bijeenkomst
3 dagen

Projectteam
Ivonne de Nood, Wim Boetze, Kees van der Velden,
Inge Vleemingh, Bianca de Vlieger, Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
In de reconstructie landbouwgebieden Hezingen Mander, in Noordoost Twente, komen veel typische reconstructieopgaven samen. De gemeente Tubbergen is daarom gestart met de ontwikkeling van een ruimtelijk kwaliteitskader. Daarvoor is het huidige landschap bekeken. Maar er is vooral ook veel gesproken met agrarische ondernemers om te kijken hoe nieuwe initiatieven een bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling van het gebied.

Links
http://www.belvedere.nu/page.php?section=08&pID=5&mID=3&prID=222