Tag Archives: Windenergie

Windenergie

Stakeholder-ateliers Windenergie Op Zee

Stakeholder-ateliers Windenergie Op Zee binnen de 12 mijlszone.

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Ministerie Infrastructuur en Milieu en ministerie van Economische Zaken

Doel van het ontwerpatelier:
In 2014 beslist de minister over de haalbaarheid van 5 windmolenparken voor de kust. In strandtenten wordt met 20 tot 50 stakeholders samengewerkt met als doel:
Begrip voor de overheidsopgave Wind Op Zee binnen de 12 NM. Met de werksessies wil de overheid de partijen informeren.
Factfinding: Kennis opdoen en feiten verzamelen over WOZ binnen 12 MZ. De partijen worden geconsulteerd.
Openstaande vragen en de belangen van de regionale partijen centraal stellen, feiten verzameld en naar belangen geluisterd.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Openheid en participatie aangemoedigd door diverse leerstijlen in te zetten, groepsdynamiek door dialoog in plaats van standpunten. Er zijn belangen besproken en er is een beeldplan getekend.

Wanneer
10, 12, 17, 19 september 2013

Lokatie
Castricum, Renesse, Ameland, Noordwijk

Categorie
Windenergie

Type deelnemers
Ambtenaren, bestuurders en stakeholders zoals Eneco, Nuon, SSE, Essent-RWE, sportvisserij, kustwacht, defensie, vereniging strandtenthouders, RWS, loodswezen, Schelderadar, Shell, Nationale landschappen, Natuurmonumenten, Hiswa, watersportverbond, kustzeilers, watersportverbond, NWEA en vele windparkontwikkelaars.

Werkvormen
Ontwerp, brainstorm en communicatie werkvormen

Duur bijeenkomst
Vier ateliers van 1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Willem van Wingerden, Vincent Tiel Groenestege, Anneke Adegeest, Hans van Engen, Stephan Hermens, Bertram de Rooij, Jan Heersche, Livina Tummers, Niels Hofstra, Pieter Boone, Teddy Buningh, Just Kalverkamp, Bart Glaap, Lisette Groot Kormelink, Lieke Berkenbosch e.a.

Rol Berthe Jongejan
Dagvoorzitter, samenstellen team co-facilitatoren, ontwikkeling van het programma

Links
http://www.noordzeeatlas.nl/index/index.htm

http://www.anwb.nl/vrije-tijd/dagje-uit/beleef-de-kust

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/windenergie

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land

110 MW windmolens in de Wieringermeer

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Min EZ, DG ETM, Nuon

Doel
Onderzoek naar effecten van het 110 MW windmolenpark op omgeving. De effecten van windmolens en kabels en leidingen op de omgeving zoals vliegveld, EHS, bos, transformatie station op omgeving. Daarnaast het benoemen van kansen en consequenties voor de stakeholders.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Communicatieplan en participatieplan met de stakeholders.

Wanneer
14 maart 2013

Lokatie
Middenmeer

Categorie
Windenergie

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Stakeholderanalyse, Socratisch vragen, Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Vincent Tiel Groenestege (co-f), Marianne Zuur

Rol Berthe Jongejan
Dagvoorzitter met co-facilitator

Achtergrond
Windkracht Wieringermeer is een samenwerkingsverband van Windcollectief Wieringermeer, ECN en Nuon. Zij willen Windpark Wieringermeer realiseren met in totaal 110 MW opgesteld vermogen. Het project staat voor:
-Het verdwijnen van losstaande windmolens in het landschap ten gunste van lijnopstellingen
-Meer opgewekte energie uit de lijnopstellingen van Nuon
-Uitbreiding van het windturbinetestpark van ECN
– Realisatie van een poldermolen van en voor de gemeenschap Wieringermeer.
Op dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister van EZ neemt deze coördinatie op zich. Dit houdt onder meer in dat de ministers van EZ en IenM samen een ruimtelijke besluit nemen over de inpassing van het windpark: het zogeheten inpassingsplan.

Links
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-wieringermeer
http://www.windparkwieringermeer.nl/