Tag Archives: gezondheid

Wandelpad langs de Waal

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Min EZ

Doel van sessie:
De brainstorm verzamelde informatie over aanwijzingen op kaart of papier voor de toekomstige wandelaars.  De brainstorm is onderdeel van de verkenningsstudie Greendeal ‘Het Pad’.

Resultaat van het ontwerpatelier:
kaart met wandelaanwijzingen

Wanneer
30 januari 2014

Lokatie
Bemmel

Categorie
Gezondheid, landschap

Type deelnemers
Burgers, stakeholders, medewerkers

Werkvormen
World Café, brainstorm, schetsen

Duur bijeenkomst
Halve dag

Projectteam
Sipke Castelein, Berthe Jongejan, Jo Bos, Vincent Tiel Groenestege, Leen van de Sar, Reinier de Nooij, Wouter de Groot, Elze Hemke

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Het Pad is de afkortingsnaam voor een toekomstig wandelpad langs de Waal en loopt vanaf ongeveer Nijmegen tot aan de kust.  Het is een nog niet bestaande wandelpad, ongeveer 240 km met een wandelduur van ongeveer 15 dagen wandelen. Het wandelpad langs de Waal gaat gebruikt worden voor meerdaagse wandelingen voor mensen met bijvoorbeeld een recidiverende depressie of burn-out.
Er worden momenteel (minimale) wandel aanwijzingen ontwikkeld om de wandeling (begeleid) te wandelen. De Radboud Universiteit wil aantonen dat wandelen in de natuur een positieve invloed op de gezondheid heeft. Vertrouwen op de rivier is daarbij behulpzaam. Het Pad is een initiatief van de Radboud Universiteit (RU) Nijmegen, en wordt op het ogenblik gedragen door een ‘Green Deal’ (intentieverklaring) tussen het Ministerie van EZ, Menzis Zorgverzekeraar NV, de Provincie Gelderland en de RU. Deze partijen hebben verschillende rollen, zoals het aanleveren van expertise, financiële bijdragen en het doen van organisatorisch werk.
Er worden 3 fasen onderscheiden in de Green Deal: een verkenningsstudie (2013-zomer 2014), een pilotstudie (zomer 2014) en een medisch onderzoek.

Links
https://sites.google.com/a/optimalplanet.nl/het-pad/project-definition

Rookbeleid en indicatoren in de horeca

Rookbeleid horeca ‘buisjes’ NVWA Brainstorm

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

Doel van de brainstorm rookbeleid horeca:
De NVWA wil een nieuwe techniek inzetten om de naleving van het rookbeleid horeca te verhogen. Er ligt een ‘buisje-techniek’ (rookindicator) in de la.  Het is de vraag hoe deze te gebruiken en hoe in de praktijk te brengen?

Resultaat van de brainstorm rookbeleid horeca:
Out of de box denken. 200 ideeën voor het buisje en 4 uitgewerkte  ideeën.

Wanneer
18 oktober en 1 november 2013

Lokatie
Horeca lokatie in Den Bosch

Type deelnemers
Medewerkers VWA, RIVM, weekendpoolers

Werkvormen
Brainstorm technieken met divergentie en convergentie, caroussel, collages, verhalen schrijven

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Berthe Jongejan, Linda van Rooij,  Marian Gacsbaranyi

Rol Berthe Jongejan
Begeleiden brainstorm en ontwerp programma i.s.m. co-facilitator

Achtergrond Rookbeleid Horeca (bron: NVWA)

Controles op het rookverbod
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de handhaving van de Tabakswet. Dat betekent dat de NVWA controleert of bedrijven zich aan deze wetten houden. Ook spoort ze strafbare feiten op en deelt eventuele boetes uit. In ‘Wat kunnen horeca-ondernemers doen?’, ‘Wat kunnen werkgevers doen?’ en ‘Wat kunnen beheerders van openbare inrichtingen doen?leest u welke regels er zoal gelden.

Wat wordt gecontroleerd?
Om het rookverbod te controleren gaat de controleur de volgende zaken na:

  • of er sprake is van een rookbeleid (geheel rookvrij, rookvrij met rookruimten of nog geen rookbeleid);
  • of het rookverbod correct is ingesteld, is aangeduid en wordt gehandhaafd;
  • of alle openbare ruimten (waaronder de publieksruimte van de horeca, maar ook de kantine, vergaderzalen, gangen, hallen, trappenhuizen, kopieerruimte en magazijnen) rookvrij zijn;
  • of de werkplekken rookvrij zijn, voor zover dit niet ook een openbare ruimte is, zoals kantoren of productieruimten;
  • of de rookruimte (als deze er is) voldoet aan de eisen, zoals afgesloten ruimte, aangeduid als rookruimte, geen hinder en overlast in de aangrenzende ruimten, geen werkzaamheden in deze ruimte, zoals het bedienen of ophalen van glazen.

Links
https://www.vwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-eten-en-drinken/dossier/rookbeleid