Tag Archives: burgerinitiatief

burgerinitiatief

Herbestemming schoolgebouw Wesenthorst

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
gemeente Ulft

Doel van de sessie
De teamleden delen kun kennis over de identiteit van Ulft.  Door een analyse van de dorpsstructuur en het uitwisselen van verhalen vanuit ieders perspectief (beheer, ontwikkeling en financieën, bewoner, groendeskundige, wijkbeheerder, kwartiermaker) werd het bewustzijn over de plek vergroot. Op een speelse manier zijn ideeën bedacht voor de herbestemming van de leegstaande MBO school.

Resultaat
ideeën voor herbestemming

Wanneer
13 februari 2014

Lokatie
Dru fabriek Ulft

Categorie
Stedelijke ontwikkeling

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Geleide visualisatie, Disney strategie, Mindmapping

Duur bijeenkomst
Halve dag

Projectteam
Rob van Eck, Mario Roelvink, Henk Kolenbrander, Eus Lionarus, René Alofs, Albert Gerritsen, Esther Hoopman

Rol Berthe Jongejan
Facilitator

Achtergrond
In de jaren ’70 is in Ulft de VMBO Wesenthorst gebouwd. Aanleiding anno 2014 is dat het schoolbestuur een andere locatie voor de school op het oog heeft en een nieuw gebouw wil bouwen. Daarnaast zal het tegenoverliggende zwembad gesloten worden. Er zijn (nog) geen partijen die het zwembad willen kopen en exploiteren. Wel is er een initiatiefgroep van ouderen die ideeën heeft over het behouden van het zwembad.
Beide gebouwen liggen in het centrum van Ulft.  Er is ook een winkelcentrum gebouwd tegenover het zwembad. Het stedenbouwbureau SAM heeft destijds een plan voor het centrumgebied ontwikkeld. Het plan zal bijgesteld moeten worden omdat de verwachte ontwikkelingen anders uitpakken in tijden van crisis en demografische krimp.

Links
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/projecten_
en_plannen/centrumplan_ulft

 

Burgerinitiatief 100 km natuurlint

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Stichting Blauwzaam, Min EZ, Greendeal

Doel van sessie:
Ontwerponderzoek naar de ligging van een 100 km lang natuurlint in de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden

Resultaat van het ontwerpatelier:
Plan voor aanpak uitvoeren van een natuurlint

Wanneer
13 februari 2013

Lokatie
Bleskensgraaf

Categorie
Natuur, gebiedsontwikkeling

Type deelnemers
burgers

Werkvormen
World Café, Intervisie, feedback, Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Vincent Tiel Groenestege, Karin Gras, Stephan Hermens, Jan Heersche, Marloes Bijlsma

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Burgerinitiatief voor 100 km natuurlint komt van burgers en ondernemers uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Ze hebben een initiatief’ ingediend bij het min van EZ  voor het maken van een 100 km lang natuurlint. Het initiatief komt van de stichting Blauwzaam. Er is een Green Deal gesloten tussen Stichting Blauwzaam, de Nationale Bomenbank en de Rijksoverheid. Burgers die zelf natuur ontwikkelen en uitvoeren is innovatief. Met het ‘Blauwzaam Lint’ wil de Stichting iets bijzonders en opvallends creëren: een kleurrijke kralenketting van bloemrijke velden die loopt door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De natuurvelden dragen bij aan een aangename woon- en werkomgeving en een vitale regio.
Het burgerinitiatief 100 km natuurlint bestaat uit bloemrijke velden met mogelijk bomen en andere gewassen kunnen geplant worden in cultuurhistorisch waardevolle landschappen. Bijvoorbeeld als tijdelijk aangelegde natuur of op ongebruikte gronden en overhoeken Naast velden kunnen er ook duurzame initiatieven gemaakt worden (groene daken) of karakteristieke elementen gerealiseerd worden (herstel van een molen of ander erfgoed). Al deze elementen tezamen wordt een natuurlijk lint genoemd. Een lint van ca 100 km lengte. De velden, initiatieven of elementen zijn te vinden aan kades, wegen, groenstroken etc. Gedeeltelijke uitvoering heeft plaatsgevonden in 2013 en 2014.

Links
http://www.blauwzaam.nl/content/pijlers/blauwzaam-lint/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/vraag-en-antwoord/wat-is-de-green-deal.html