Category Archives: Stedelijke ontwikkeling

Stedelijke ontwikkeling

Het meisje met de blauwe voeten

Bestel dit boek op BOL.com

Bestel dit boek in de VOKK webshop

Verbeeldingskracht van een kind met kanker

Berthe is negen jaar als ze in 1978 lymfeklierkanker krijgt. De behandeling duurt twee jaar. In dit prentenboek zet ze haar ervaringen op een persoonlijke manier op papier met tekst en haar eigen ecoline tekeningen.

De 13 korte verhalen zijn rijk geïllustreerd. De prachtige prenten laten zien wat prikken, onderzoeken en pillen slikken doet met een kind dat kanker heeft. Het meisje met de blauwe voeten vertelt over gevoelens als eenzaamheid, angst en overwinning. Maar moedigt de lezer of voorlezer ook aan om zelf verhalen te vertellen over moeilijke momenten in hun eigen leven. Het heelt, elke keer weer.

VOX & Brain, workshop voor jong volwassenen genezen van kinderkanker

Soort sessie/categorie
Zorg en welzijn

Opdrachtgever
VOKK (Vereniging Ouders Kinderen en Kanker)

Doel van de sessie
VOX & Brains: voor herhaling vatbaar!
Begin februari was het VOX & Brains weekend voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De sfeer was erg goed en er was volop ruimte om ervaringen te delen. De workshops maakten het weekend compleet. In de woorden van een deelnemer: ´Ik vond het een heel fijn weekend, waarin ruimte was voor serieuze gesprekken, maar zeker ook voor humor. Ik zie nu al uit naar de volgende keer!´

Resultaat
creatieve workshop voor jong volwassenen met niet aangeboren hersenletsel. Thema was bewondering
voor jezelf en zelfwaardering.

Wanneer
11 februari 2017

Lokatie
Zeist

Type deelnemers
Jong volwassenen

Werkvormen
Creatieve brainstorm, storytelling, collage en technieken

Duur bijeenkomst
weekend

Projectteam
Berthe Jongejan, Jaap den Hartog

Rol Berthe Jongejan
trainer

Achtergrond
De werkgroep VOX biedt volwassenen die genezen zijn van kinderkanker weekenden
en workshops aan voor ontmoeting en uitwisseling. VOX behartigt de belangen van
survivors en werkt aan optimale LATER-zorg en –onderzoek en betere kwaliteit van leven.

Links
vokk

Samenwerking teams ouderenzorg

Soort sessie
Teamontwikkeling

Opdrachtgever
min VWS inspectie gezondheidszorg
afd verpleging en verzorging – (LEF)

Doel van de sessie
Eenheid creëren binnen de teams en de afdelingen die werken in teams samenwerking ouderenzorg.  Het gaat om twee teams die in de toekomst samengevoegd worden: verpleging en inspecteurs. Het betreft inspecteurs en teammanagers.  Wens is het ontstaan van  een bepaalde spirit ontstaat om het werk te doen. Met het oog op de toekomst dat er 1 afdeling ontstaat waar men van elkaar op aan kan.

Resultaat
medewerkers leren elkaar beter kennen
vertrouwen binnen de teams is gegroeid
gezamenlijk beeld van de opgaven van de afdeling
samenwerking RT en IT is benoemd

Wanneer
2/6/2015

Lokatie
Utrecht

Categorie
Zorg en welzijn

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen

Opstelling
Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Willem van Wingerden (hoofd facilitator), Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Er zijn 4 rijksinspecties actief die toezicht houden op verschillende aspecten in de ziekenhuizen. Naast de IGZ zijn dit de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de Arbeidsinspectie. De IGZ is frontoffice voor de ziekenhuizen. Ziekenhuizen kunnen met vragen over alle inspecties terecht bij de IGZ.

Links
http://www.igz.nl/organisatie/samenwerkende-inspecties/

Bijspijkersessie NEN normering 2767

Soort sessie
Training

Opdrachtgever
RWS – (LEF)

Doel van de sessie
Commitment van deelnemers in deze bijspijkersessie NEN normering 2767. Deze normering zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatie delen m.b.t. gebouwen en/of infrastructuur

Resultaat
Commissies NEN normering 2767 meegenomen in integratie traject
kennisachterstand weggewerkt

Wanneer
5/29/2015

Lokatie
Utrecht

Categorie
Infrastructuur

Type deelnemers
stakeholders

Werkvormen
World Café

Duur bijeenkomst
0,5 dag

Projectteam
Rick Lindeman (hoofd facilitator), Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Links
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Bouw/Conditiemeting/Introductie-NEN-2767.htm

Politie Diensten Centrum

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Politie ICT en PPI (LEF)

Doel van de sessie
De vraag: Organiseer een conferentie dat de eerste stap is in de vorming van een nieuwe afdeling waar helder wordt waar het heen gaat en ruimte is voor zorgen van medewerkers. Vorming van Nationale Politie betekent oa Politie Diensten Centrum, hier zal binnen de Dienst ICT één afdeling worden gevormd (PPI- Project-, Programma, Interim-management). Medewerkers van verschillende komaf gaan worden hier geplaatst. (vanuit ICT en Informatiemanagement afkomstig).

Resultaat
*Nieuwe collega’s ontmoeten
*Zorgen die leven bij medewerkers zijn gedeeld
*Inventarisatie van kansen van nieuwe afdeling *Oplossingsrichtingen/aanpak voor de zorgen

Wanneer
11/12/2014

Lokatie
Utrecht

Categorie
Zorg en welzijn

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
swot
Socratisch vragen
Mindmapping

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Hellie van Hout (hoofd facilitator) Monique Berendsen –
Ingrid Reinirie – Berthe Jongejan – Karin van Doorn Laura ten Ham –
Peter Coesmans – Mirjam Drok Marinda Hall Ruben van der Laan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
De nationale politie bestaat uit 1 landelijke eenheid, 10 regionale eenheden en het Politiedienstencentrum.
Het Politiedienstencentrum (PDC) verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie. Zoals de financiën, communicatie en personeelszaken. Hierdoor hebben agenten binnen de regionale eenheden meer tijd voor het daadwerkelijke politiewerk.

Links
https://www.politie.nl

Herbestemming schoolgebouw Wesenthorst

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
gemeente Ulft

Doel van de sessie
De teamleden delen kun kennis over de identiteit van Ulft.  Door een analyse van de dorpsstructuur en het uitwisselen van verhalen vanuit ieders perspectief (beheer, ontwikkeling en financieën, bewoner, groendeskundige, wijkbeheerder, kwartiermaker) werd het bewustzijn over de plek vergroot. Op een speelse manier zijn ideeën bedacht voor de herbestemming van de leegstaande MBO school.

Resultaat
ideeën voor herbestemming

Wanneer
13 februari 2014

Lokatie
Dru fabriek Ulft

Categorie
Stedelijke ontwikkeling

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Geleide visualisatie, Disney strategie, Mindmapping

Duur bijeenkomst
Halve dag

Projectteam
Rob van Eck, Mario Roelvink, Henk Kolenbrander, Eus Lionarus, René Alofs, Albert Gerritsen, Esther Hoopman

Rol Berthe Jongejan
Facilitator

Achtergrond
In de jaren ’70 is in Ulft de VMBO Wesenthorst gebouwd. Aanleiding anno 2014 is dat het schoolbestuur een andere locatie voor de school op het oog heeft en een nieuw gebouw wil bouwen. Daarnaast zal het tegenoverliggende zwembad gesloten worden. Er zijn (nog) geen partijen die het zwembad willen kopen en exploiteren. Wel is er een initiatiefgroep van ouderen die ideeën heeft over het behouden van het zwembad.
Beide gebouwen liggen in het centrum van Ulft.  Er is ook een winkelcentrum gebouwd tegenover het zwembad. Het stedenbouwbureau SAM heeft destijds een plan voor het centrumgebied ontwikkeld. Het plan zal bijgesteld moeten worden omdat de verwachte ontwikkelingen anders uitpakken in tijden van crisis en demografische krimp.

Links
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/projecten_
en_plannen/centrumplan_ulft