Category Archives: Recreatie

Recreatie

Recreatiebos Pampushout Almere

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Flevolandschap

Doel van de sessie
Uitwerken van het stadsbos Pampushout  ten zuidwesten van Almere. Belangrijk doel is om samen met Staatsbosbeheer en het Flevolandschap een plan voor het recreatiebos maken. Het bos ligt er al, maar zal worden omgevormd voor meer recreatief gebruik. De bewoners van de aanliggende wijk Pampushout zullen nauw betrokken worden bij de inrichting van de paden en het gebruik van het recreatiebos.

Resultaat
praatprent voor gemeente en bewoners

Wanneer
5 juni 2013

Lokatie
Almere

Categorie
Gebiedsontwikkeling

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
halve dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Stephan Hermens, Tony Arissen

Rol Berthe Jongejan
facilitator
Links
http://www.flevo-landschap.nl/Pampushout

 

Steengroeve Winterswijk en een biovergister

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Gemeente Winterswijk Provincie Gelderland Ministerie EZ Ondernemers collectief

Doel van de sessie
Uitwerken van de in 2011 vastgestelde Convenant gebiedsontwikkeling Steengroeve.  Partijen willen zelf economische en ruimtelijke oplossingen aandragen in en rondom de steengroeve die passen binnen het Natura 2000 beleid. Er zijn wensen om de exploitatie van de steengroeve uit te breiden. Meer kalkwinning.  Er is een theater gezelschap die gebruikt maken van de groeve. Daarnaast is de kalkhoudende bodem waardevol voor zeldzame flora. De omgeving heeft potentie voor recreatieve activiteiten zoals fossielen zoeken. Er zijn wensen voor een biovergister in het N2000 gebied.

Resultaat
Plan van aanpak met stakeholders voor vergunning, exploitatie, bio-vergisting en N2000

Wanneer
8 juni 2012

Lokatie
Willink-Weust

Categorie
Landschap

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Jan van Rhenen (v.z), Marloes Bijlsma, Henk Remmelink

Rol Berthe Jongejan
Facilitator en inhoudelijk dagvoorzitter (i.s.m. voorzitter)

Links
http://www.winterswijk.nl/Actueel/Projecten/Gebiedsontwikkeling_Steengroeve

Natuur en recreatie om de stad

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Dienst Landelijk Gebied

Doel van het ontwerpatelier:
analyseren welk deel van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS)-Recreatie Om De Stad (RODS) door de regio’s  komende jaren wordt uitgevoerd
-verbetermogelijkheden van uitvoering EHS
-voorspoed EHS

Resultaat van het ontwerpatelier:
stoplichten model van uitgevoerde projecten (goede groene resultaten) en niet uitgevoerde of achterstand projecten ( rode resultaten)

Wanneer
7 juli 2010

Lokatie
Utrecht

Categorie
Natuur

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Divergentie, Mindmapping, jubelmuur, klaagmuur

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Tonny Arissen, Walter Mommersteeg

Rol Berthe Jongejan
Dagvoorzitter
Links
http://www.dienstlandelijkgebied.nl/onderwerpen/
gis-competence-center/gis/dossier/natuurmeting-op-kaart

Reconstructie Maasduinen

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Staatsbosbeheer, waterschap,
Gemeente Gennip, provincie,
campinghouders

Doel van het ontwerpatelier:
Reconstructiedoelstelling is het vinden van een balans tussen economische dragers (landbouw en recreatie) én de omgevingskwaliteit (natuur). 90% van de camings in Maasduinen zit “op slot”. Voor een zevental verblijfsrecreatieve bedrijven is bekeken hoe de toeristische sector kan worden versterkt,  in combinatie met behoud van natuur en ontwikkeling van een vitaal platteland.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Ruimtelijk streefbeeld

Wanneer
14 en 15 juni 2005

Lokatie
Restaurant Heerenwaard te Afferden

Categorie
Landbouw en recreatie en natuur

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Berthe Jongejan, Teddy Buningh,  Ann Herremans, Jannes de Vries, Willemien van Asselt

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Maasduinen is een lang en glooiend lint van bossen, heide, akkers, vennen en duinen aan de oevers van de Maas.

Links
http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/maasduinen.aspx