Category Archives: Infrastructuur

Infrastructuur

Nieuwe richtlijnen wegontwerp

Soort sessie
Congres-symposium

Opdrachtgever
RWS – (LEF)

Doel van de sessie
Informeren van nieuwe kaders wegontwerp
Dossiers; verlichting, bewegwijzering, roa, handboek wegontwerp, bermen, bebakening, werk in uitvoering, vluchtstrook, verkeersveiligheid, human factors
waarmee de markt moet werken

Resultaat
Verbeteringsvoorstellen inventariseren
*Informeren huidige stand van zaken RWS
*Afspraken over delen ervaringen

Wanneer
11 juni 2015

Lokatie
Utrecht

Categorie
Infrastructuur

Type deelnemers
stakeholders

Werkvormen
World Café
Socratisch vragen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Jet Proost (hoofd facilitator), Berthe Jongejan, Willem van Wingerden, Almer Toby CreAid (visualisaties)

Rol Berthe Jongejan
facilitaor

Achtergrond
Rijkswaterstaat werkt al langer samen met CROW, het kenniscentrum voor verkeer, vervoer, infrastructuur en openbare ruimte. In de digitale kennisbank van CROW kunnen onder meer gemeenten, provincies en advies- en ingenieursbureaus richtlijnen vinden op het gebied van infrastructuur. De 2 partijen kijken nu hoe ze daar ook ontwerprichtlijnen voor autosnelwegen aan kunnen toevoegen.

Links
http://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/wegontwerp http://home.kpn.nl/mbaggen/Bibliotheek%20Mick%20Baggen/OBJBIB2/COL00017.html

Bijspijkersessie NEN normering 2767

Soort sessie
Training

Opdrachtgever
RWS – (LEF)

Doel van de sessie
Commitment van deelnemers in deze bijspijkersessie NEN normering 2767. Deze normering zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatie delen m.b.t. gebouwen en/of infrastructuur

Resultaat
Commissies NEN normering 2767 meegenomen in integratie traject
kennisachterstand weggewerkt

Wanneer
5/29/2015

Lokatie
Utrecht

Categorie
Infrastructuur

Type deelnemers
stakeholders

Werkvormen
World Café

Duur bijeenkomst
0,5 dag

Projectteam
Rick Lindeman (hoofd facilitator), Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Links
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Bouw/Conditiemeting/Introductie-NEN-2767.htm

Duurzame rondweg N309 ‘t Harde

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
provincie Gelderland

Doel van de sessie
Er zijn 4 rondweg scenario’s gemaakt op basis van een duurzaamheidsscan die een score geeft op duurzaamheid. Voor het maken van de duurzame rondweg scenario’s is de methode duurzaamheidsvenster van DLG en de omgevingswijzer van RWS toegepast.

Resultaat
Afwegingskader voor een duurzame weg rondom of door ‘t Harde.

Wanneer
29 maart 2012

Lokatie
Arnhem

Categorie
Infrastructuur

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Geleide visualisatie, Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Vincent Tiel Groenestege, Stephan Hermens, Berthe Jongejan
Carla Roghair opdrg prov Gelderland Pieter Jan van der Eijk

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Links
http://files.planviewer.nl/ruimtelijkeplannen/
99/9925/NL.IMRO.9925.IPN309tHardeRecon-von1/
t_NL.IMRO.9925.IPN309tHardeRecon-von1_1.4.html
http://www.rhttp://files.planviewer.nl/ruimtelijkeplannen/ijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzaam/duurzame_gebiedsontwikkeling/

 

Geluidsschermen langs de snelwegen

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
RWS

Doel van de sessie
Er is veel informatie beschikbaar over geluidschermen bij RWS-ers en DLG-ers. Doel van de sessie is het bijeenbrengen van de kennis over geluidsschermen langs de hoofdsnelwegen van Nederland. Gezamenlijk wordt door de deelnemers alle informatie van kaarten bekeken en er wordt geïnventariseerd waar schermen niet voldoen aan wettelijke normen of zelfs nog ontbreken langs de snelweg. De plekken die nog geen schermen hebben maar waar de geluidnorm wordt overtreden moet in de toekomst een geluidsscherm of wal krijgen. Per lokatie wordt bekeken wat de beste oplossing is voor geluidsschermen. Maatwerk is het doel, zoveel mogelijk aansluiten op bestaande wallen of schermen.

Resultaat
Overzichtskaart met GeografischeInformatieSystemen van de geluidsschermen in Nederland langs de hoofdsnelwegen.

Wanneer
18 mei 2011

Lokatie
Utrecht

Categorie
Infrastructuur

Type deelnemers
Medewerkers

Werkvormen
Stakeholderanalyse, schetsen

Duur bijeenkomst
Meerder dagen

Projectteam
Stephan Hermens, Berthe Jongejan, Mark Obbink,
Michiel Veldkamp, Jannes de Vries, Anneke Adegeest, Henny Willems, Martine van Mourik

Rol Berthe Jongejan
Facilitator

Achtergrond
Het programma Lucht en Geluid van RWS bewaakt de geluidsnormen langs de rijkswegen door concrete maatregelen uit te voeren, zoals stiller asfalt, extra geluidsschermen en een betere isolatie van gebouwen (gevelisolatie). De rol van het PLuG wordt steeds belangrijker door de strengere wetgeving voor geluidshinder. Ook het Corporate innovatieprogramma werkt nauw samen met PLuG.

Links
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/innovatie
http://www.dienstlandelijkgebied.nl/actueel/nieuwsitem/nieuwsbericht/2016182/rws-en-dlg-werken-samen-aan-aantrekkelijke-geluidweringen-langs-rijkswegen