Category Archives: Schetsschuit

Schetsschuit

Reconstructie Binnenveld

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Bestuurlijk overleg WERV
(Wageningen, Ede, Rhenen,
Veenendaal) en provincie Gelderland

Doel van het ontwerpatelier:
Voor de reconstructie  Binnenveld zijn vele plannen in ontwikkeling zowel voor natuur, recreatie, economische vitale dorpen en steden en landbouw. Doel is de bestaande en te ontwikkelen plannen in het Binnenveld bijeen te brengen. Met als resultaat een aantrekkelijk landschap in het Binnenveld te houden en uit te voeren.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Uitwerking voor het reconstructieplan
basis voor het landschapsontwikkelingsplan

Wanneer
20, 21, 22 februari 2006

Lokatie
Achterberg

Categorie
agrarisch

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
Drie dagen

Projectteam
Berthe Jongejan, Vincent Tiel Groenestege, Teddy Buning, Ivonne de Nood,
Mark Obbink, Jan Willem de Jager, Harrie Swarte

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Links
http://www.werv.nl/files/LOP%20Binnenveld%20Concept%20juni%202007.pdf
http://www.streekfonds.nl/Streekfondsen-in-nederland/details.php?Id=28

Reconstructie Wijboschbroek

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
gemeente Schijndel

Doel van de sessie
In de reconstructie Maas en Meijerij ligt Wijboschbroek. Een natuurparel van natte bossen. Doel is om dit natte gebied te behouden en te combineren met agrarische activiteiten in de omgeving.

Resultaat
In de schetsschuit wordt een integraal plan gemaakt voor deze natuurparel: een ecologische vernatting,  behoud van het onrendabele beheer van het bos en behoud van het fraaie landschapsbeeld.

Wanneer
7 en 8 december 2005

Lokatie
Schijndel

Categorie
Landbouw en natuur

Type deelnemers
stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Berthe Jongejan, Anneke Adegeest, Teddy Buningh, Chris Tönissen

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Het herstel van natte natuurgebieden (30.750 hectare) is één van de reconstructiedoelen. Een nat reconstructie randbouwgebied Wijboschbroek is goed voor de natuur, inwoners, recreanten en ondernemers. Die optelsom is straks het resultaat van de samenwerking.

Links
http://www.wijboschbroek.nl/partners.html

Reconstructie Varsen Overijsselse Vecht

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
gemeente Ommen, provincie, LTO,
Waterschap, gemeentelijk belang

Doel van de sessie
Varsen ligt aan de Overijsselse Vecht. Een rivier midden in een landbouwgebied met recreatieve neven activiteiten zoals campings. Het waterbeheer van de rivier is van belang voor de duurzaamheid van het watersysteem. Doel is een uitwerking te maken voor reconstructie Varsen binnen het reconstructieplan Salland Twente.

Resultaat
Scenario’s voor  duurzame landbouw,  nieuwe natuur
dynamisch watersysteem.

Wanneer
22 en 23 november 2005

Lokatie
Camping aan de Overijsselse Vecht

Categorie
Landbouw en water

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Scetsen, pitches

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Teddy Buningh, Kees van der Velde, Marloes Bijlsma, Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Links
http://hofstraheersche.nl/reconstructie-varsen/
http://www.belvedere.nu/download/1245157809Ateliers%20aan%20de%20praat.pdf

Reconstructie Hezingen Mander

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Gemeente Tubbergen

Doel van de sessie
In reconstructie Hezingen Mander is gekeken naar de mogelijkheid tot uitbreiding van grootschalige intensieve landbouwbedrijven in een kleinschalig landschap.

Resultaat
ruimtelijk kwaliteitskader

Wanneer
1-2-3 november 2005

Lokatie
Hezingen

Categorie
Landbouw

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen, piches

Duur bijeenkomst
3 dagen

Projectteam
Ivonne de Nood, Wim Boetze, Kees van der Velden,
Inge Vleemingh, Bianca de Vlieger, Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
In de reconstructie landbouwgebieden Hezingen Mander, in Noordoost Twente, komen veel typische reconstructieopgaven samen. De gemeente Tubbergen is daarom gestart met de ontwikkeling van een ruimtelijk kwaliteitskader. Daarvoor is het huidige landschap bekeken. Maar er is vooral ook veel gesproken met agrarische ondernemers om te kijken hoe nieuwe initiatieven een bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling van het gebied.

Links
http://www.belvedere.nu/page.php?section=08&pID=5&mID=3&prID=222

Reconstructie Maasduinen

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Staatsbosbeheer, waterschap,
Gemeente Gennip, provincie,
campinghouders

Doel van het ontwerpatelier:
Reconstructiedoelstelling is het vinden van een balans tussen economische dragers (landbouw en recreatie) én de omgevingskwaliteit (natuur). 90% van de camings in Maasduinen zit “op slot”. Voor een zevental verblijfsrecreatieve bedrijven is bekeken hoe de toeristische sector kan worden versterkt,  in combinatie met behoud van natuur en ontwikkeling van een vitaal platteland.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Ruimtelijk streefbeeld

Wanneer
14 en 15 juni 2005

Lokatie
Restaurant Heerenwaard te Afferden

Categorie
Landbouw en recreatie en natuur

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Berthe Jongejan, Teddy Buningh,  Ann Herremans, Jannes de Vries, Willemien van Asselt

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Maasduinen is een lang en glooiend lint van bossen, heide, akkers, vennen en duinen aan de oevers van de Maas.

Links
http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/maasduinen.aspx