Category Archives: Ontwerpatelier

Ontwerpatelier

Biomassa voor gevangenis Veenhuizen

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
provincie Drenthe en directie van de gevangenis Veenhuizen

Doel van de sessie
De gevangenis wil een energievoorziening voor de gevangenis en de gehele penitentiaire inrichting op basis van biomassa (houtige gewassen) uit de directe omgeving. Ze wil koploper zijn op het gebied van duurzame energie. Ze wil aansluiten bij de historische betekenis van veenhuizen als historisch gebied met cultuurwaarde.

Resultaat
Businesscase de voor haalbaarheid verwarming van de gevangenis in Veenhuizen op basis van biomassa.

Wanneer
22 mei 2012

Lokatie
Veenhuizen gevangenis

Categorie
Energie, cultureel erfgoed

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Stakeholderanalyse, schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Sipke Castelein, Stephan Hermens, Mark Obbink, Berthe Jongejan,
Henk Koser, Dirk de Boer, opdrg Wim de Bruin, Tom Yntema

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Venhuizen was één van de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Een omvangrijk experiment om armoede te bestrijden in de vorige eeuw. Er wordt hard gewerkt aan een zorgvuldige restauratie en herbestemming van de monumenten in Veenhuizen.
In de directe omgeving van Veenhuizen is veel biomassa beschikbaar uit het beheer van natuur en landschap. Het Rijk wil deze lokale biomassa gaan gebruiken om (een deel van) van de gevangenis te verwarmen. Zo krijgt de gevangenis in Veenhuizen een duurzamere energievoorziening in combinatie met een beter van natuur en landschap in de omgeving van Veenhuizen.

Links
http://www.veenhuizenboeit.nl/veenhuizen/algemeen/88-werelderfgoed.html
http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@81031/reen-deal-groene/

Geluidsschermen langs de snelwegen

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
RWS

Doel van de sessie
Er is veel informatie beschikbaar over geluidschermen bij RWS-ers en DLG-ers. Doel van de sessie is het bijeenbrengen van de kennis over geluidsschermen langs de hoofdsnelwegen van Nederland. Gezamenlijk wordt door de deelnemers alle informatie van kaarten bekeken en er wordt geïnventariseerd waar schermen niet voldoen aan wettelijke normen of zelfs nog ontbreken langs de snelweg. De plekken die nog geen schermen hebben maar waar de geluidnorm wordt overtreden moet in de toekomst een geluidsscherm of wal krijgen. Per lokatie wordt bekeken wat de beste oplossing is voor geluidsschermen. Maatwerk is het doel, zoveel mogelijk aansluiten op bestaande wallen of schermen.

Resultaat
Overzichtskaart met GeografischeInformatieSystemen van de geluidsschermen in Nederland langs de hoofdsnelwegen.

Wanneer
18 mei 2011

Lokatie
Utrecht

Categorie
Infrastructuur

Type deelnemers
Medewerkers

Werkvormen
Stakeholderanalyse, schetsen

Duur bijeenkomst
Meerder dagen

Projectteam
Stephan Hermens, Berthe Jongejan, Mark Obbink,
Michiel Veldkamp, Jannes de Vries, Anneke Adegeest, Henny Willems, Martine van Mourik

Rol Berthe Jongejan
Facilitator

Achtergrond
Het programma Lucht en Geluid van RWS bewaakt de geluidsnormen langs de rijkswegen door concrete maatregelen uit te voeren, zoals stiller asfalt, extra geluidsschermen en een betere isolatie van gebouwen (gevelisolatie). De rol van het PLuG wordt steeds belangrijker door de strengere wetgeving voor geluidshinder. Ook het Corporate innovatieprogramma werkt nauw samen met PLuG.

Links
http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/innovatie
http://www.dienstlandelijkgebied.nl/actueel/nieuwsitem/nieuwsbericht/2016182/rws-en-dlg-werken-samen-aan-aantrekkelijke-geluidweringen-langs-rijkswegen

Restauratie gemaal Oude Hoorn

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Dienst Landelijk Gebied i.s.m. rce, provincie Gelderalnd en Stichting de Oude Hoorn,

Doel van het ontwerpatelier:
In het atelier is gezocht naar samenhangende financiering voor de restauratie van gebouw en landschap.   Er is geschetst hoe nieuwe glaskunst en het cultuurhistorisch landschap elkaar kunnen versterken.

Resultaat van het ontwerpatelier:
ruimtelijk ontwerp en begroting voor omringende landschap.

Wanneer
2 november 2009

Lokatie
Gemaal in Acquoy

Categorie
Cultureel erfgoed

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Brainstorm, excursie, schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Karl Blokland, Berthe Jongejan, Kees van der Velde

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Sluis De (Oude) Horn was een civiele afwateringssluis om overtollig water op de Linge af te voeren. Vanaf 1787 werd sluis De Horn onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Toen de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd ontworpen (1815), is de functie van de sluis overgenomen door de inundatiewaaiersluizen bij fort Asperen. Het voormalig stoomgemaal is gebouwd in 1857 en heeft gefunctioneerd tot 1962. In 1978 is het gemaal in gebruik genomen als ambachtelijke glasblazerij. Restauratie van gemaal Oude Hoorn was nodig om de ambacht van glasblazerij in het gemaal door te kunnen zetten.
Het gemaal  en de sluis, beide Rijksmonument, zijn in 2011 gerestaureerd. Het voormalige stoomgemaal De Oude Horn is karakteristiek: het witgepleisterde gebouw met de gietijzeren schepraderen en schutsluis zien er idyllisch uit.
Gemaal en sluis zijn opgenomen in een wandelroute van Diefdijk naar Meerdijk. De sluis is te betreden op eigen risico. De bekende glaskunstenaar Bernard Heesen heeft zijn glasblazerij in het voormalig stoomgemaal, dat niet van binnen is te bezichtigen. Zijn galerie in Leerdam is wel te bezoeken, evenals het beroemde Glasmuseum aldaar.

Links
http://www.deoudehorn.com/
http://www.hollandsewaterlinie.nl/items/gemaal-en-sluis-de-oude-horn.aspx

Herbestemming Radio Kootwijk

 

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
DLG, Staatbosbeheer,
provincie Gelderland , gemeente Apeldoorn, OC&W/RACM,
VROM, LNV

Doel van het ontwerpatelier:
Met behulp van trandwatching en brainstormen is gezocht naar herbestemming mogelijkheden voor complex Radio Kootwijk. Trendwatching over vergelijkbare complexen in hele wereld met als doel het bedenken van een voorkeursmodel. De ontwikkelkoers van het model heeft een publieke ambitie, zoals openbare toegankelijkheid, en is door gezamenlijke overheden is vastgesteld.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Inspiratielezing door trendwatcher
scenario’s
ontwikkelkoersen

Wanneer
17 maart 2007

Lokatie
Radio Kootwijk

Categorie
Cultureel erfgoed

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Krachtenveldanalyse, Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Pieterjan van der Hulst, Vincent Tiel Groenestege, Kees van der Velden, Yvonne de Nood

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Staatsbosbeheer
Eind 2009 kwam het zendstation in eigendom van Staatsbosbeheer, al eigenaar van de omliggende natuurterreinen. De komende jaren staan in het teken van herstel en ontwikkeling. Volgens het ambitieuze plan Hallo Bandoeng…Hier Radio Kootwijk krijgen de monumentale gebouwen passende, nieuwe functies en wordt het omringende landschap gekoesterd en verder ontwikkeld. Ruimte, rust en duisternis: dat zijn en blijven de kernwaarden van Radio Kootwijk. De plek biedt ruimte voor beleving, innovatie, inspiratie, educatie en zingeving. Daarin ligt het krachtige toekomstperspectief van Radio Kootwijk.

Links
http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/radio%20kootwijk.aspx
http://radiokootwijk.free.fr/index.php?section=1
http://www.hierradiokootwijk.nl/p/home-radio-kootwijk

PROject Militaire Terreinen

Soort sessie
Schetsschuiten en tentoonstelling

Opdrachtgever
Voormalige Ministerie van LNV

Doel van het ontwerpatelier
Herbestemming van 53 militaire terreinen ten behoeve van natuur, cultuurhistorie, recreatie en sociaal economische doelen. Een tiental van de terreinen zijn behouden voor het voortzetting van verhalen van het cultureel militaire erfgoed uit de Koude Oorlog. Het betreft munitiemagazijnen, mobilisatiecomplexen, vliegveld, zendmasten en munitiebunkers. Voor deze complexen is een herbestemming gevonden.

Resultaat van het ontwerpatelier
Fototentoonstelling
Handboek ruimtelijke kwaliteit
Handboek cultureel erfgoed
Ruimtelijk ontwerpen voor terreinen
Schetsateliers voor o.a. Bussum,
Benschop, Donderen, Nieuw Balinge
Heesch, Nistelrode, Zeeland, Schaijk
Kamp Koningsweg, Scherpenberg, Veldhuizen, Stegerveld

Wanneer
2005, 2006, 2007, 2008
23 en 24 augustus 2005 (schetsschuit creatief slopen)
19 juni 2008 (tentoonstelling).

Lokatie
Heel Nederland

Categorie
Cultureel erfgoed
Gebiedsontwikkeling

Type deelnemers
Burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen

Duur bijeenkomst
1 tot 2 dagen

Projectteam
Sipke Castelein, Berthe Jongejan, Stephan Hermens, Mark Obbink,Bianca de Vlieger, Teddy Buningh, Vincent Tiel Groenestege, Hennny Willems, Martin van Dijken, Anneke Adegeest, Wim Boetze

Rol Berthe Jongejan
Facilitator, erfgoed bewaker

Achtergrond
Project Ontwikkeling Militaire Terreinen
Met het project Ontwikkeling Militaire Terreinen (PrOMT) werkt Dienst Landelijk Gebied (DLG), tot voor kort in samenwerking met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB), sinds 2005 aan een nieuwe bestemming voor 53 voormalige militaire terreinen. Voor nagenoeg alle terreinen is inmiddels een nieuwe bestemming gevonden.  Voor enkele terreinen is het herbestemmings- en verkoopproces nog niet afgerond.
DLG voert het project uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Links
http://ontwikkelingmilitaireterreinen.nl
http://www.koningsweg.com/plankaart
http://www.forten.info/index.htm?http://www.forten.info/catalogus/ko-magazijnen/lijst-1.htm
http://www.peergroup.nl/donderboerkamp/
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/open-dag-munitiecomplex-nieuw-balinge-op-zaterdag-31-oktober
http://www.drentheindeoorlog.nl/?aid=345
http://www.veste.nl/projecten/Zorglandschap%20Stegerveld/